História 1985

1985 / 1. szám

TARTALOM „Sok mindennel nyomoríthatta meg a háború Budapest háziasszonyait,elvette a gázt, a villanyt, a villamost, felemelhette a hat filléres gyufát tíz pengőre és háromszáz pengőre a selyem harisnyát, találékonyságát nem vehette el tőle. Itt van például ez a gőzmosoda a Hét vezérhez . . . Mert addig már a fasiszta rombolás sem terjedhetett, hogy a pesti föld gyomrát is felszaggassa és elapassza a híres Pest-környéki hőforrásokat. A városligeti artézi-forrás forrón buzgó vize is dacolt a viharral, és teknőszámra kínálja a háziasszonyoknak a legjobb mosóvizet. Nem keli forralni, nem kell lágyítani, nem kell dédelgetni a városligeti forrást, még csak sorjegyet se kell váltani a »vicinél«, minden pesti háziasszonynak bőséges hely kínálkozik a Hét vezér hátamögötti tó partján. Igazán »királyi« gőzmosoda ez a hely . . ." „Királyi" gőzmosoda a ligetben (Képes Világ, 1945. május 19—25.) Lásd cikkeinket 23—34. oldalon A címlapon: Bocskai István koronája. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) Lásd cikkünket a 18. oldalon FIGYELŐ Benda Kálmán: Az „áruló” Károlyi Sándor 3 Glatz Ferenc: Egy vödör víz, avagy találkozása­im az „árulókkal” 3 Kosáry Domokos: Radikálisok és a „hazaáruló” 5 Pusztaszeri László: A Világoshoz vezető út 8 SZEMTANÚ Rosonczy Ildikó: Fegyverletétel - a győző szemével 10 Sipos Péter: A szociáldemokraták és a paktum 16 KÖZÖS DOLGAINK Nehring, Kari: Kié a Bocskai-korona? 18 MODERN FORRÁSTUDOMÁNYOK Nerpel József-Wohlrab József: írásszakértő és történettudomány 20 ÉVFORDULÓ Berend T. Iván: A felszabadulás után 23 ŐSEINK ASZTALÁNÁL Demeter Zsuzsanna: Étrend 1945 25 SZEMTANÚ Kis András: Népi hadsereg születik, 1945 26 Csurgó Béláné: Valahol Magyarországon, 1945 29 Burucs Kornélia: Élet a romokon 31 TISZTELT SZERKESZTŐSÉG! Maris Zsolt: A frigiai sapka története 35 1 História A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. Megjelenik évente hatszor. Szerkesztőség: Budapest, I., Úri u. 53. Telefon: 160-418. Levélcím: Pf. 9. Bp., 1250 Felelős szerkesztő: GLATZ FERENC Rovatvezetők: KERTÉSZ ISTVÁN, SIPOS PÉTER, SZAKÄLY FERENC, VÖRÖS KÁROLY Szerkesztő bizottság: BENDA KÁLMÁN, BÍRÓ FERENCNÉ, DIÓSZEGI ISTVÁN, ERÉNYI TIBOR, HANÁK GÁBOR, KOVÁCS TIBOR, MÓCSY ANDRÁS, RÁNKI GYÖRGY, SZÁRAZ GYÖRGY, TOKODY GYULA Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Bp., VII. Lenin krt. 9-11., 1073 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT vezérigazgató Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (857032/09) Révai Nyomda egri gyáregység Felelős vezető: HORVÁTH JÓZSEFNÉ dr. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesitő postahivatalokban és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, Budapest, József nádor tér 1. 1900 közvetlenül vagy postautalványon), valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: fél évre 48,— Ft, 1 évre 96,— Ft Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, Budapest, Pf. 149. H-1389 HU ISSN 0139-2409. Index: 25384 KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG, ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

Next

/
Thumbnails
Contents