História 1996

1996 / 1. szám

s „Epp a minap kaptam egy Amerikában élő, neves profesz- szortól levelet, melyben föl­ajánlja, hogy kutassuk fel Attila sírját... A pénz nem akadály, az amerikai magya­rok közadakozása minden kiadást fedezne, legyen szó légifotós felderítésről vagy folyami búvárkodásról. Sajnálattal azt kellett vála­szolnom, hogy csupán egy gyönyöréi álomról van szó." Lásd cikkünket a Iá. oldalon! Attila halála, 14. századi ábrázolás „A lepra pusztítása néha szinte félelmetes mérete­ket öltött. A Földközi­tenger melletti országok­ban minden valószínűség szerint a föníciaiak ter­jesztették el, akik igen élénk kereskedést űztek, és hajóikkal sú'réín fordul­tak meg a különböző föld­részek kikötőiben. Mivel fertőző volta csakhamar bebizonyosodott, gondos­kodtak a betegek kellő elkülönítéséről." Lásd cikkünket a 16. ol­dalon! Assisi Szent Ferenc egy leprakórházban, 15. század „A dagerrotípiák pikáns változatai az akt-, sőt erotikus, olykor kifejezetten pornográf fel­vételek. Jóllehet magyar- országi készítésükről nincs tudomásunk, de hogy eljutottak Magyar- országra, azt bizonyítja, hogy több közgyűjtemény és magángyűjtő is őriz ilyen felvételeket. " Lásd cikkünket a 18. ol­dalon! Sztereoakt dagerrotlpia, 1850-es évek közepe 2

Next

/
Thumbnails
Contents