Hivatalos Közlöny - Tárgymutató (1893-1898)

ŐÜ095 Tfí KG YjVIUT ATÓ A VALL. ÉS KÖZOKT. M. KIR. MINISTERIÜM ÁLTAL KIADOTT „H I V A T A L 0 S K Ö Z L Ö N Y" I—VI. ÉVFOLYAMÁHOZ. (1893—1898.) ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KIADJA: sciii:ki<:r gyula, A KAPUVÁRI ÁLL. POLQ. ISKOLA IGAZGATÓJA. r L*? ' NYOMATOTT: BUXBAUM JÓZSEFNÉL KAPUVÁROTT, 1899. > : AL>Z tsapvttMM%A£ •

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents