Hivatalos Közlöny - Tárgymutató (1893-1898)

50G95 Legfelsőbb elhatározások, Iivf. Lapsz. "o Katholikus egyház önkormányzatá­nak szervezésérc kongressus egy­behivása iránt I897. 216. Szoborművekkel ellátása a magyar állam kiválóbb alakjainak . . 1897. 396. Rendeletekés elvi jelentőségű határozatok. Adjunctusok ügyköréről és szolgálati viszonyainak rendezéséről szóló szabályzat (52, 896—1896.) . . 1896. 366. » tanársegédek és gyakornokok al­kalmazása tud. egyetemeknél és műegyetemeknél (59652 — 1S97.) 1897. 409. Ágostai hitvall. evang. felekezet jelzés használata iránt (25 11 cin.—1896) 1896. 272. Akadémiai művészi czím használata (10,103.-1896.) 1896. 100. Alapítványi urodalmak 1896. évi adó­jának miképeni befizetése (68679 — 1896.) 1896. 64. Állami alkalmazottaknak hivatalos ki­küldetése és átköltözése alkalmá­val járó illetményeiről (1139 — 1896.) 1896. 178., 184. Scherer: Tárgymutató, 1*

Next

/
Thumbnails
Contents