Hivatalos Közlöny, 1911 (19. évfolyam, 1-24.szám)

HIVATALOS KÖZLÖNY KIADJA A MAGY. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1911. TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM I-XXIV. SZÁM. r" FRANKI JIN-TARSU LAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, IV., EGYETÉM-U. 4.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents