Hivatalos Közlöny, 1913 (21. évfolyam, 1-24.szám)

HIVATALOS KÖZLÖNY KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1913. HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM. I-XXV. SZÁM. MAGYAR FRANKLIN -TÁRSULAT IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 4.

Next

/
Thumbnails
Contents