Hivatalos Közlöny, 1921 (29. évfolyam, 1-28.szám)

I 4 HIVATALOS KÖZLÖNY ' -v KIADJA \ A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1921 HUSZONKILENCEDIK ÉVFOLYAM I—XXVIII. SZÁM BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IMOD. INTÉZET F.S KÖNYVNYOMDA KIADÁSA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents