Hivatalos Közlöny, 1924 (32. évfolyam, 1-24.szám)

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1924 HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM I-XXIV. SZÁM HIVATALOS KÖZLÖNY y* V u 1 M \RX/ BUDAPEST MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK SAJTÓVÁLLALATA RT. 1924

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents