Hivatalos Közlöny, 1932 (40. évfolyam, 1-24.szám)

HIVATALOS KÖZLÖNY • • KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1932 NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM i-XXIV. SZÁM WOSMANSR WODIANER F. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HIRLAPNYOMDA BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents