Hivatalos Közlöny, 1933 (41. évfolyam, 1-24.szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. Tárgy- és névmutató. Oldal Anyagbeszerzési szerződések határidejé­nek megállapítása. 1056/1933. ein. sz. 8. sz. Közi 46 Állami és kir. kath. középiskolák tanulói által fizetendő díjakról szóló 1759/1933. ein. szám alatt kiadott szabályzat kiegészítése. 2880/1933. ein. sz. 20. sz. Közi . .199 Állami és kir. kath. középiskolák tanulói által fizetendő díjakról szóló 1759/1933. ein. szám alatt kiadott szabályzat módosítása. 2492/1933. ein. sz. 17. sz. Közi 174 Állami felső kereskedelmi iskoják tanulói által fizetendő díjakról szóló 1760/1933. ein. szám alatt kiadott szabályzat módosítása. 2531/1933. ein. sz. 17. sz. Közi 175 Állami hivatalok és intézmények stb. ré­szére az 1933/34. fűtési évadra adott tüzelő­szer-ajánlatok egységes felülbírálata. 1472/1933. sz. 11. sz. Közi 106 Állami iskolák helyiségeinek az iskolán­kívüli népmüvelés céljaira való igénybe­vétele. 75.100/1933. VII. sz. 6. sz. Közi 30 Állami közép- és polgári iskolai, felső ke­reskedelmi iskolai, felső mezőgazdasági is­kolai, tanító-, tanítónő- és óvónőképzőinté­zeti, valamint középiskolai internátusi al­tisztek, kisegítő, napibéres és fűtőszolgák szabadsága. 39.200/1933. V. a. 2. sz. 14. sz. Közi J26 Állami polgári iskolák tanulói által fize­tendő díjakról szóló 1761/1933. ein. sz. alatt kiadott szabályzat módosítása. 2532/1933. ein. sz. 17. sz. Közi 175 Állásnélküli tanárok és tanítók részére — közép- és középfokú iskolákban — a rend­kívüli tárgyak és tanfolyamok ellátásának biztosítása. 3811/1933. ein. sz. 24. sz. Közi. 229 Állásnélküli tanároknak és tanítóknak alsó-, RENDELETEK. Oldal közép- és középfokú iskolák tanulóinak ma­gánoktatásával való megbízása. 3842/1933. ein. sz. 24. sz. Közi. 230 Balatonnak az iskolai földrajzi órákon való behatóbb ismertetése. 47.816/1933. VI. sz. 12. sz. Közi 110 Báthory István emlékezetének megünnep­lése. 30.093/1933. sz. 12. sz. Közi 109 Budapest székesfőváros diákszállóinak igénybevétele. 29.569/1933. V. a. 1. sz. 12. sz. Közi ...112 Budapesti Egyetemi Templom kriptájá­ban létesített Katholikus Magyar Pantheon­ban való eltemetés Szabályzata. 16.985/1933. IV. sz. 13. sz. Közi 117 Elemi népiskoláknak olcsóbb változatú tankönyvekkel való ellátása. 75.611/1933. VII. a. sz. 8. sz. Közi 44 Evangélikus kántorképzés. 40.540/1933. V. a. 2. sz. 12. sz. Közi ; ..109 Filmszínészképző iskolák engedélyezése és ellenőrzése. 76.666/1933. VII. a. sz. 18. sz. Közi 181 Fiú- és leányközépiskolai és a leánykollé­giumi Érettségi Vizsgálati Utasítás életbe­léptetése. 28.601/1933. V, a. 1. sz. 11. sz. Közi 101 Fiú- és leányközépiskolákban, a leánykol­légiumokban, a tanító- és tanítónőképző­intézetekben, polgári fiú- és leányiskolák­ban a következő 1933/34. tanévben haszná­landó tankönyvek jegyzékének megállapí­75.580/1933. V. a. 1. sz. 7. sz. Közi 35 Fogyasztási tej szállítására külön aján­latok beszerzése és az ajánlatok elbírálása. 672/1933. ein. sz. 6. sz. Közi 31

Next

/
Thumbnails
Contents