Református Bethlen Gimnázium, Hódmezővásárhely, 1859

HETEDIK ÉVI TUDÓSITVÁNY A HOLDMEZŐ-VÁSÁRHELYI HELY. HITV. EV. 18м/««. SZERKESZTETTE SZIKSZAY KÁROLY, id. igazgató tanár. ................................ SZEGED. NYOMATOTT BURGER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1860.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents