Református Bethlen Gimnázium, Hódmezővásárhely, 1874

1874 —75:® ÉVI TUDÓSIT VÁNY A HÓD MEZŐ VÁSÁRHELYI REFORMÁTUSOK FŐGYMNASIUMÁRÓL, ÖSSZEÁLLÍTVA: A FOGYMNASIUMI IGAZGATÓSÁG II.-M.-VÁSÁRHELY, NYOMATOTT VODIANEK F.-NÉL. 1876.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents