Református Bethlen gimnázium, Hódmezővásárhely, 1900

A HOD -MEZŐ -V AS ARHEL YI ÁLLAMI SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐ EV. REFORM. FŐGYMNAS1UM leoo/eoi. tanévi H.-M.-VÁSÁRHELY, 1901. A HÓD-MEZŐ-VÁSÁRHELY1 „RÉSZVÉNY-NYOMDA" NYOMÁSA. fO

Next

/
Thumbnails
Contents