Református Bethlen gimnázium, Hódmezővásárhely, 1901

A H 0 D-M E Z 0-V A S A R N E L y I ÁLLAMI SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐ EV. REFORM. FŐ6YMNASIUM 1901/902. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE KÖZZÉTESZI AZ IGAZGATÓSÁG, L. HOD-MEZO-VASARHELY, 1902. NYOMATOTT A „RÉSZVÉNY-NYOMDA“ GYORSSAJTÓJÁN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents