Hölgyek Lapja, 1881 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1881-01-02 / 1. szám

TARTALOM: Köpeny franczia satin posztóbólprém- mel. — Ruha rózsa­szín csíkos gazéból fekete bársony díszí­téssel. — Rulia fe­kete surah merveil- leux se yemből. — Ruha fekete bársony­ból gyöngy kivarrás­sal és virágdíszssel. — Ruha ezüstnyo­matú kék gazéból. — Ruha vörös satin de Lyonból csipke- díszszel. — Ruha tengerzöld surah merveilleuxből. — Ruha fekete bár­sonyból. — Derék és tunika bleu de lac-szín atlaszból il­lusion szoknyával. — Ruha fáczánszín atlaszból csipkedí­szítéssel. — Ruha Marguerite-színű su­rah merveilleux se­lyemből. — Margue­rite - nyakfcdor. — Csipkejabot. — Mig­"non-gallér. — Mi- santhrope-jabot.—-~ Soubise herczegnó- jabot. — Kashmir- ruha brocatderékkal. — Fekete failleruha brocat peluche de­, rákkal s tunikával. — Ruha brocatse- lyemből créme-szín díszszel. . Képek és ábrák magyarázata, 1.—4. Köpeny fran­czia Hátin posztó­hói prémmel. A kerek mantille szabású köpeny hód­prémmel van kör­nyezve, elől gyön­gyös passementerie- ből átkötő, hátul két hasonló boglár lát­szik. E köpeny ára 150 frt Monaszterly és Kuzmik utódai­nak divattermében. 3.—t. Rulia rózsa- szín csíkos gazé­ból fekete bársony díszítéssel, rózsaszín illusiónnal vegyítve. A rövid selyemszoknya alját három keskeny fo­dor és bársony sza­lagokkal elkülönített dudbrok díszítik. A pripcessederékra il­lusion écharpe borul, mely fölött fekete .W'V_»\л л i 1.—2. Köpeny franczia satinposztóból prémmel. bársony átkötő van alkal­mazva, a jobb csípőn cso­korral. A derék kivágáson belül csipke ingváll látszik és dudoros újjacska csipké­ből. Elől az övre virágbok­réta van tűzve. E fiatal leá­nyoknak való báli ruha ára 110 frt, szükséges hozzá 8 meter gaze á 3 frt, 10 meter illusion á 1 frt 50 kr , és 8 meter selyem a szok­nyához á 2 frt 60 kr. Meg­rendelhető a fentnevezett üzletben. 5. Ruha fekete surahmer­veilleux selyemből princesse szabásra, hosszú uszálylyal s illusion dísz­szel. A ruhaderék elől plis- sébetéttel bír s a balváll- ról hosszú virágfüzér bo­rúi a mellre. E ruha ára 120 frt. Szükséges hozzá 20 meter kelme á 4 frt 25 kr. a fentnevezett üzletben. (i. Ruha fekete bársony­ból , syöngykivarrüssal és virágdíszszel. A szoknya elől gyöngy- kivarrással és fekete satin de Lyonnal van díszítve. A síma uszályt oldalt pom­pás virágbokréta ékesíti. A pánczélderók széle és csú­csos kivágása gyöngykivar- rással és virágcsokorral van ékesítve. E díszöltözók ára 250 frt a fentnevezett üz­letben. Szükséges hozzá 12 meter bársony á 14 frt. 7. Ruha eziistnyomatú kék gazéból kerekszabású szoknyával, kerek tunikával s a deré­kon övvel. A mellen virág­bokréta díszeleg.E ruha ára 90 frt a fentnevezett üzlet­ben. Szükséges hozzá 12 meter gaze á 2 frt 75 kr. 8. Rulia vörös satin ile Lyonból csipkedíszszel. Az uszályos szoknyát szakoszonként selyem és csipkefodrok és sűrűn rán- czolt betét díszíti. Az uszály alján apró selyem fodrok és egy sor csipke látsza­nak. A tunika hátul nagy- dudort képez. A kabátalakú magas derék szegletes kívá gással, rövid újjakkal és csipkedíszszel bír. E feltűnő díszöltözék ára 180 frt a fentnevezett üzletben. Szük­séges hozzá 18 meter satin de Lyon á 6 frt és finom fehér csipke. !). Ruha tengrerzüld sui-ah merveilleuxből illusion díszszel. A prin- cesse-szabású ruha alját csúcsosan metszett fodrok díszítik, illusiónnal vegyítve s fölötte illusion écharpé- val. A derék dísze hasonló, a balvállon vörös virágfűzér „Monaszterly és Kuzmik -a.tód.ai“-na3s ndv. di^rat terméből.

Next

/
Thumbnails
Contents