Honi Irodalmi Hirdető, 1844 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1844-01-01 / 1. szám

нам II. Év, 1844. f. ezőm. Kiadják EQGEIBERGER *1. és FIA magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Posten. (Ferenciek térén 413. s/.itm alatt.) IRODALMI HIRDETŐ. // Antit irodalo/iéj hirdetőjének célja, minden <tx iker hazában hár- milly nyeinen megjelent irodalmi tárgyakat lehető gyorsan köz­zé tenni ; mellynek töké Hetes kivihet étére nézve minden kiadók felszálltainak, munkáikból e hirdető kiadóihoz egy egy pél­dányt beküldeni — ne sajnálnának. A' benne feltör zott munkák Eggenberger J. és fia Könyvkereskedésében mindenkor megszerezhetők, a’ hol is új munkáik bizománybán vagy kiadás végett készesen elfogadtatnak. Januárban megjelent könyvek/ ДСА1ЖМГЛЛ {Pengő áron.) » ÍÁIlAJ' Ájtntosság» az erkölcsi egyesületnek Jézus és s/.üz Mária szent szive tiszteletére. 8r. Pesten, 1843. Trattner-Ká rolyi betűivel. (Eggenberger J. és fiánál bizománybán) 115 lap, egy képpel , fűzve ................................................... 30 kr. C sászár Ferenc, Utazás Olaszországban. 2 kötet. 8r. Bu- dapesten , 1844. Fmich G. kiadása. Összesen XXIV és 514 lap, borítékba fűzve . . . . fr. 3. Erdélyi János költeményei 8r. Budán, 1844. A. m. k. F.gye- teuT betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál) 320 lap, velínen, bor. fűzve.........................................fr. 2. E redeti játékszín, kiadja a’ magyar tudós társaság. XI. köt*»t: Tisztujitáe. 1342-ben 100 arany pályadíjt nyert vígjáték négy felvonásban. Irta Nagy Ignác. Második javítóit kiadás. 12r. Pesten, 1844. Eggenber- ger J. és fiánál. 171 lap, veimen, bor. fűzve 40 kr. Eáy András szépirodalmi össze« munkái nyolc kötetben. 2-k. kötet. 8r. Pesten, 1843. Geibel K. sajátja XXIV és265 lap, velínen, egy acélmetszettcl, bor. fűzve mind a 8 kötet ára.............................................................fr.12. Ctnllettl J. <?• A. Egyetemi világismerete vagy földirati, statisticai és statustörténeti Encyclopaedia minden or­szágok főldirati, statisticai és történeti rajzával ’s a’ t.

Next

/
Thumbnails
Contents