Honi Irodalmi Hirdető, 1846 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1846-01-01 / 1. szám

HONI IRODALMI HIRDETŐ. 4. Év. I§16. 1. miam. KIADJÁK l^ffenfpei^er J. és Fia magy. tud. akadémiai könyvárusok é s kiadók Pesten, (Ferenciek térén 413. szám alatt) / i. ✓ V V honi irodalmi hirdető megjelenik minden lui' végén egy negyed vagy féliven , és linden ex iker hazában báriniljy nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a -idzisinertefée végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden •adók felszolítatnak : munkáikból e' hirdető* szerkesztőjébe/. Eggenberger J. és fia könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának. Januárban m<e§Jelent könyvek (Ezüst pénzben.) Bátky Karoly. Kecskeméti képes Ábécé, és ellemi olvasó-könyv; fiú és leány iskolák számára. 4dik kiadás. 8r. Kecskeméten, 1845. Nyomt. Szilády Károly. (Bizománybán Fggenberger és fiánál) 48 lap, köttve . • . • , ’ . . 8 kr. Bolla Márton, (ájtatos rendű tag) Általános Világtörténeté főbb vonalai II-dik kötet Iső fele; a 6dik kiadás után. N8r. Pesten, 1846. Nyomat. Beimel J. (Bizománybán Eggenberger J és fiánál) 158 lap. VI. táblá­val , vei. bor. fűzve, előfizetés utján 3 darabb 3 fr. Eötvös József b. munkai 3dik kötet. A’ falujegyzöje. Regény 8dik füzet k. 8r. Hesten 1845. Hartleben К. A. tulajdona 209—315 lap, veimen bor. fűzve ...............................................................1 fr Erdélyország nagyfejedelemségének újabb Országgyűlési végzései. (Arti­culi novellares diaetales) 1744—1811. Magyarosította, egy vezeték­kel és némelly külön jegyzetekkel világosította Incze József, 3 da­rab. 8r. Kolosvártt, 1845. Barráné és Stein tulajdona- Vili. és 609 ( lap , 3 táblával, fűzve.................................... ......... 2 fr. 30 kr. H irdető, honi irodalmi, 3dik év J845. Jegyzéke minden ez évben meg­jelent irodalmi tárgyaknak. 8r. Pesten, 1845. Kiadta Eggenberger Fer­dinand. 50 lap és betű rendes mutató, bor. fűzve , . 20

Next

/
Thumbnails
Contents