Honi Irodalmi Hirdető, 1847 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1847-01-01 / 1. szám

I ном IRODALMI HIRDETŐ. 5. Én 1847. 1. szám. KIADJÁK Eggen lier ger J. és Fia magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten, (Ferenciek térén 413. szám alatt.) A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és. művészeti tárgyakat a közismertetés végett rendesen felveend , niellynelc könnyebb kivihetésre nézve minden kiadók felszálltainak : munkáikból e’hirdető’ szerkesztőjéhez KggenbergerJ. és űa könyvkereskedésébe eiry egy példányt beküldeni — ne sajnálnának, Januárban megjelent könyvek. (Ezüst pénzben ) Bajza. Világtörténet a’ legrégibb időktől korunkig. 6-dik füzet. N8r. Pesten, 1947. Harlleben If. A. sajátja. 561—673 lap, velinen, bor. fűzve 45 kr. Bátky Károly. Rövid átalános földleírás, különösen Europa’ országairól, bővebben Magyar és Erdély testvér-országokról. Növendék gyerme­kek’ számára. 8r. Pesten, 1847. Kozma Vazul’ tulajdona. 137 lap, fűzve 20 kr. 1 földképpel...................................................24 kr. Bokrányi János, (jogtudor, és a’ Kassai kir. fő- tanodában a’ magyar polgári "s büntető jog’ nem különben a’ tiszti írásmód’ rendes ’s nyilvános tanítója.) Magyar tiszti írásmód’ 2-dik bővített kiadás. 8r. Kassán. 1846. Nyomt. Werfer К. (Kassán Hagen к bizománya) 239 lap 4 táblával, velinen, bor. fiizve . . . . 1 f. 12 kr. Daniiovics Mihály, (nevelő.) Л’ csillagos égnek népszerű ismertetése. Egy csillagóra-melléklettel. Az ifjúság számára. 12r. Pesten, 1817. Emích G. könyvkereskedésében. 47 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr. Kemény papírra készített forgatható csillagkoronggal . 1 ír 20 kr. Detsinyi Dr. Lipót. Mózes törvényhozási éptana , ’s a’ későbbi héberek gyógy tudományának rövid vázlata. 8r. Budán, 1817. A’ kir. egyetemi nyomda betűivel- (Heckenast G. bizományában.) 53 lap, velinen, bor. fűzve ......................................................................................................30 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents