A Honismeret Évfordulónaptára, 1990

1915. Budapesten létrehozták a Valéria-telepet. 1915. Fonó Albert gépészmérnök javaslatot nyúj­tott be az osztrák-magyar hadsereg főpa­rancsnokságához sugárhajtású torpedó elké­szítéséről. 1940. Megalakult a tehetséges parasztfiatalok egyetemi tanulmányait elősegítő Györffy Kollégium. 1940. Az amerikai Columbia Broadcasting System bemutatta a színes televíziót, Goldmark C. Péter találmányát. ' 1940. Elkészült a Tiszafüredi Öntözőrendszer és Szivattyútelep. 1965. Az ajkai Ármin-függőaknát - mely 1959-ig működött, s ekkor bányaműszaki emlékké nyilvánították - bányatörténeti múzeummá szervezték. JANUÁR 1. 1890. Megjelent az Általános Munkáspárt el­lenzékének magyar nyelvű közlönye, az ELÓRE. 1965. Üzembe helyezték a régi 8 KW-os adó helyett beállított lakihegyi 20 KW-os adot, mely Budapesten és környékén javította a Petőfi rádió vételét. 5. 1890. Megindult A Hét, Kiss József hpjz. 11. 1840. Megkezdte működését a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület. 15. 1865. Megnyílt a pesti Vigadó. 26. 1865. Az MTA főtitkárává választotta Arany Jánost. MÁRCIUS 1. 1915. Budapesten megindult a rendszeres autóbusz-közlekedés. 11. 1265. Először említik a bolognai egyetemen tanuló magyarországi diákok egyesüle­tét. ÁPRILIS 1790. Budán megjelent az Ephemerides Bu­densis c. folyóirat Tertina Mihály szer­kesztésében. 1840. Megjelent a Budapesti Szemle első szá­ma. 3. 1790. Nagyszebenben megindult az Erdélyi Magyar Hírvivő c. hetilap Fábián Dániel és Cserei Elek szerkesztesében. 10. 1890. Megkezdte működését Budapesten a Pasteur Intézet. 20. 1815. Megalapították a Magyar Tudós Társa­ságot. 22. 1965. Első ülését tartotta az Országos Terme­lőszövetkezeti Tanács (később Termelő­szövetkezetek Országos Tanácsa). MÁJUS 1. 1890. A munkásság Európa-szerte először ün­nepelte szervezetten május elsejét. JÚNIUS 1. 1840. Megnyílt a budai Nőápolda. 7. 1840. Megnyílt a Pesti Műegylet. 27. 1240. Bertafan veszprémi püspök kiadta a veszprémi Szent Katalin apácakolostor alapítólevelét. JÚLIUS 13. 1965. Megkezdte a termelést a Dunai Kőolaj­ipari Vállalat. 26. 1740. Ünnepélyesen elhelyezték a budai vízi­városi Szent Anna-templom alapkövét. 28. 1840. Megkezdődött a budapesti Lánchíd épí­tése. AUGUSZTUS 20. 1840. Széchenyi István az 1815-ben Angliából hozott gázfejlesztő készülék segítségével nagycenki kastélyát gázvilágítással sze­reltette fel, s e napon mutatta be 70 meghívott vendégének. A gáztelep 1945­ig működőképes állapotban volt. 30. 1940. A második bécsi döntés Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolja. SZEPTEMBER 15. 1890. Megindultak a Vaskapu-szabályozás munkálatai a Grében-csucs lerobbantá­sával. 20. 1865. Megnyitották a Sopron-Nagykanizsa közötti vasútvonalat. 30. 1965. Megnyílt a Műszaki Múzeum Budapes­ten. OKTÓBER 1815. Megkezdte működését az Uránia csillag­vizsgáló a mai Citadella déli végénél. 24. 1940. Kolozsvárott megnyílt a Szegedről visz­szahelyezett Ferencz József Tudomány­egyetem. 25. 1790. Kelemen László magyar színtársulata első előadását tartotta a budai Várszín­házban. NOVEMBER 1. 1890. Sopronban üzembe helyezték az első vidéki telefonközpontot 48 előfizetővel. 1915. Megindult a Tett, Kassák Lajos folyóira­ta. 10. 1790. Révai Miklós tervezetet nyújtott be a Helytartótanácshoz magyar tudóstársa­ság felállítására. 10-14. 1965. Az első magyar játékfilmszemle Pé­csett. 11. 1940. Megnyílt a szegedi Horthy Miklós Tu­dományegyetem.

Next

/
Thumbnails
Contents