Honismeret, 2014 (42. évfolyam)

2014 / 1. szám

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI XLII. évfolyam • 1. szám 2014. február Kiadja a HONISMERETI SZÖVETSÉG Szerkesztőbizottság: ANDRÁSFALVY BERTALAN BARTHA ÉVA DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA FEHÉR JÓZSEF GÁLNÉ JÁGER MÁRTA HALÁSZ PÉTER HÁLA JÓZSEF KOVÁTS DÁNIEL SEBESTYÉN KÁLMÁN SZABÓ FERENC SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN TOLNAY GÁBOR ZIKA KLÁRA Szerkeszti: SELMECZI KOVÁCS ATTILA HONISMERET Szerkesztőség: Budapest V., Magyar u. 40. Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 364 Tel/fax: 36-1-327-7761 Internetes elérési cím: www.honismeret.hu INDEX 25387 E-mail: selmeczikovacs@gmail.com Megjelenik a Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Nemzeti Múzeum támogatásával. Előfizetési díj egy évre 1980 Ft, fél évre 990 Ft, az egyes számok ára 460 Ft. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél a 11991102-02102799 számlán, e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 303-3440. További információ: 06 80/444-444 Olvasószerkesztő: Balahó Zoltán Nyomdai munkák: Opticult Bt. (Kovács Gyula), mondZlT Kft. ISSN 0324-7627 (nyomtatott) ISSN 1588-0672 (online) Balahó Zoltán történész muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Csiszár Miklós dr. ny. könyvtárvezető', Veszprém Debreczeni-Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnöke, Budapest Farkas Ferenc dr. ny. főiskolai tanár, Jászberény Földvári Sándor egyháztörténész, Debrecen - Pécel Gesztesi Tamás dr. ny. osztályvezető főorvos, Szekszárd Halász Péter ny. főtanácsos, Gyimesközéplok Hortiné Bathó Edit dr. PhD. múzeumigazgató, Jászberény Horváth Géza dr. helytörténész-könyvtáros, Tatabánya Kelemen András dr. külpolitikai főtanácsadó, Országház elnöki titkárság, Budapest Kerékgyártó Mihály helytörténész, Ózd Kuslits Kata építész, műszaki és pedagógia szakos tanár, Budapest M. Lovas Krisztina történész muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Mocsári Norbert történész, néprajzkutató, Kisújszállás Oravec-Kis Éva történész, múzeumpedagógus, Gödöllői Királyi Kastélymúzeum Orsi Julianna dr. habil PhD. ny. múzeumigazgató, Túrkeve Papp Izabella ny. levéltáros, Jászboldogháza Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna ny. gimnáziumi tanár, Makó Reicher Aladár építőmérnök, Budapest Sebestyén Kálmán dr. CSc. történész, Budapest Stockné Horváth Mária ny. történész, könyvtáros, Budapest Székely András Bertalan dr. művelődésszociológus, kisebbségkutató, Budapest Terendi Viktória PhD hallgató, SZTE-BTK, Szeged Titkos Sándorné középiskolai tanár, pedagógiai szakértő, Miskolc Tóth József dr. történész, ny. tanár, Budapest Udvarhelyi Nándor geológus, Miskolc Viga Gyula dr. DSc. etnográfus, egyetemi tanár, Miskolc A címlapon: Kliegl József (1795-2870): Kölcsey Ferenc 1834. Miniatűr. Elefántcsont, akvarell (Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok)

Next

/
Thumbnails
Contents