Honismeret, 2014 (42. évfolyam)

2014 / 1. szám

TARTALOM ÉVFORDULÓK Szaladj magyar, amerre tudsz...! A madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára (Halász Péter).......................................................... 3 Istvánffy Gyula etnográfus emlékezete (Titkos Sándorné) ..................................................................... 5 Venczel József centenáriumára (Székely Adnrás Bertalan) .................................................................... 6 ISKOLA ÉS HONISMERET Az erdélyi magyar népiskolák eredményessége a XVIII-XIX. században (Sebestyén Kálmán) ....... 11 Magyar sziget a Bánságban (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)............................................................... 16 Diákok a magyar szakrális örökség őrzésében (Kuslits Kata) ................................................................ 18 HAGYOMÁNY Az ózdi cserkészrepülésről. Beszélgetés Rónafóldi Zoltánnal (Kerékgyártó Mihály)......................... 21 A miskolci furészes (Viga Gyula).............................................................................................................. 25 EMLÉKHELYEK Magyar szentek emlékezete Szandomirban (Udvarhelyi Nándor)......................................................... 27 TERMÉS Kölcsey Ferenc halála és temetése (Debreczeni-Droppán Béla)............................................................ 30 A pesti egyetemi ifjúság március 15-i ünnepségei a dualizmus évtizedei alatt II. (1890-1898) (M. Lovas Krisztina)........................................................................................................................... 35 Magyarok és törökök: Mit tudunk egymásról? (Kelemen András)........................................................ 41 Végvári pillanatképek. A spontán fényképek vizuális antropológiai értékéről (Terendi Viktória) .................................... 45 Szórakozási lehetőségek Gödöllő főterén a századforduló évtizedeiben (Oravec-Kis Éva) ............... 48 Magyar antifasiszta arisztokraták (Tóth József)....................................................................................... 52 KRÓNIKA Megújult Madách-emlékhelyek. Új kiállítás nyílt Alsósztregován (Balahó Zoltán)........................... 57 Emlékezés a kitelepítésekre és kuláküldözésekre (Papp Izabella)......................................................... 60 Nemzetközi szoborpark Aranyosgadányban (Gesztesi Tamás).............................................................. 61 Para-vallási jelenségek antropológiai vizsgálata Szegeden. Egy ígéretes kezdeményezés margójára (Földvári Sándor)........................................................... 62 Gyárfás István emlékezete (Örsi Julianna).............................................................................................. 65

Next

/
Thumbnails
Contents