Honvédelem, 1976. július-december (27. évfolyam, 7-12. szám)

1976 / 7. szám

TARTALOMJEGYZÉK Oláh István altbgy. Új honvédelmi törvényünkről ............................ 3 HADMŰVÉSZET Tölgyesi József alez. Harci helikopterek alkalmazása a szárazföldi csapatok tüztámogatására ................................................................. 12 Tóth Zoltán alez. Tüzérfelderítés az erődtámpontnak leküzdésekor............ 18 Szekeres Endre őrgy. Vígh Lajos szds. Nozko, K. ezds. A hadműveleti-harcászati kockázatról .............................. 28 KATONAI VEZETÉS Dr. Simon Sándor ezds. A törzsekről, törzsfőnökökről és törzstisztekről ................ 30 Rónyai Ferenc alez. A nyilvántartási rendszer egyszerűsítéséről ...................... 40 IDEOLÓGIAI-POLITIKAI MUNKA Oáti Sándor ezds. A hivatásos állomány életerejével való gazdálkodásról . . 64 HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETE Bánkúti Imre Rákóczi hadserege ................................................................ 06 HADITECHNIKA Oravecz János mk. alez. A haditechnikai műszaki fejlesztés néhány problémájá­nak rendszerelméletre épülő vizsgálata ............................. 73 TUDOMÁNYSZERVEZÉS Szécsi Andor alez. A tudományos munka eredményeinek értékeléséről és elismeréséről ........................................................................... 83 * * * Tájékoztató disszertációk védéséről................................... 85 JEGYZETEK—VÉLEMÉNYEK—GONDOLATOK KONZULTÁCIÓ Dr. Farkas Róbert ny. ezds. Katonai terminológia .............................................................. 97 HÍREK, ESEMÉNYEK, ADATOK KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents