Honvédorvos, 1977 (29. évfolyam, 1-4. szám)

HONVÉDORVOS A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÄNYI FOLYÓIRATA XXIX. évfolyam 1977. FELELŐS SZERKESZTŐ VÁMOS LÁSZLÓ DR. orvos vezérőrnagy KIADJA A ZRÍNYI KATONAI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BUDAPEST VIII., KEREPESI ÜT 29/A.

Next

/
Thumbnails
Contents