Hungarológiai Hírlevél. 3-4. szám. A Hungarológiai Tanács és a Magyar Lektori Központ tájékoztatója (1989)

Hungarológiai Hírlevél Bulletin of Hungárián Studies Bulletin d'Études Hongroises Bulletin der Hungarologie Tartalom Dokumentumok Dr.Lajos Tamás: A hungarológia, a magyar kulturális jelenlét feladatai az európai integrációs folyamatok fényében 3 Emlékeztető a Hungarológiai Tanács 1989.december 5-iki ülésé­ről 10 Emlékeztető a FIPLV 1991-es kongresszusának szervezőbizottsági üléséről 16 Beszámolók Összefoglaló az 1988/89-es tanév lektori jelentései alapján 20 Tájékoztatók A TS-4 Magyarságkutatás program által támogatott pályázatok jegyzéke 1989-1991 25 A Nyitrai Pedagógiai Kar 30. évforduló ja 32 Teaching of Hungárián to foreignes by speaking computer 33 Magyar nyelvoktatás külföldi egyetemeken (Repertórium) 38 Iskolák, magyaroktatás a szórványmagyarságban (Repertórium) 41 A Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának névsora (1990.március) 46 Egyetemi, főiskolai magyar oktatóhelyek 1989/1990 59 Folyóirat és hírlapelőfizetés az 1989/90-es tanévre 70 Megjelenik negyedévenként ip8p. 3-4. s^ám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents