Hungarológiai Hírlevél. 3-4. szám. A Hungarológiai Tanács és a Magyar Lektori Központ tájékoztatója (1990)

hungarológiai hírlevél bulletin of / {unUjirinn Studies lin I Itt in d' Yititdes / loneroises liid/etin der 1 htiQiroJtgie Tartalom Tájékoziauik Giay Béla: Hungarológiai tankönyv- és jegyzetkiadási program ....3 Basa Molnár Enikő: American Hungarian Educators' Association 8 Tájékoztató a kolozsvári és a bukaresti magyaroktatásról 11 Expolingva Budapest - The Hungarian Language in the World 13 Nemzetközi Hungarológiai Szimpozion - Budapest 15 Mátyás-konferencia - Maribor 16 •ippold Péter: Válogatás a Magyarságkutató Intézet archívumából 20 Magyar lektorok és vendégtanárok (1990/91) 2? A HONT új tagjai 32 l\ikimKtnimiok Emlékeztető a Hungarológiai Tanács üléséről (1990. május 3.) ...35 A FIPLV új tagja: a HONT A9 Recommandations adoptées a l'unanimité par le Colloque européen des Centres de Hungarologie 50 Emlékeztető a HONT választmányi üléséről (1990. október 18.) ...52 A hungarológia szak tantárgyi követelményei Jyvaskyla-ben 59 Bí"syinm/rik A Barcelonai Katalán Magyar Kulturális és Baráti Egyesület tevékenységé­ről £3...... Antonyina Guszkova: Finnugor Tanszék a moszkvai egyetemen .71 Szarka László: Magyar Történészek II. Tudományos Találkozója ... .7.3. Lektori tanácskozás - Budapest (1990. augusztus 24.) .7.5. Bundula István: Szárhegy .7.7. Hírek 7.8 Megjelenik negyedévenként lyyO. 3-4. s^ám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents