A MTA IPARGAZDASÁGTANI KUTATÓ CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1. KÖTET (1961)

Tanulmányok az állóeszközök extenzív kihasználásának kérdéséhez

Magyar Tudományos Akadémia XPAEGAZDAfíÁGTAKl KUTATÓ CSOPORT \ X« sz. 1 1 Kön E.M t N Y Tanulmányok az állóeszközök oxtenzir kihasználásának kérdéséhez \ Kézir ai gjranán t " Csak kiíróiul ^használatra I; Dudapest, 19&U i

Next

/
Thumbnails
Contents