Igaz Szó, 1978. január-június (26. évfolyam, 1-6. szám)

1978-01-01 / 1. szám

TARTALOM FORUM NAGY PÄL: NAPIRENDEN: A KRITIKA 36 KOVÁCS JÁNOS: KERÉKNYOM ÉS KÁPRÁZAT 39 Éltető jözsef: haromszazlapos adósságlevél 45 OLÁH TIBOR: TÜL A NYELVI HATÁROKON 49 SZEMLE TORÓ TIBOR: A FELFEDEZŐ TUDATOSSÁGA 52 KOZMA DEZSŐ: SZERZŐ ÉS SZÍNHÁZSZERVEZŐ 54 IZSÁK JÓZSEF: KOVÁCS GYÖRGY: A HADNAGY ÉS A TÜNEMÉNY 55 GYÖNGYÖSI GÁBOR: SZILÁGYI ANDRÁS: A HALHATATLAN FÜKASZÁS 57 FÁBIÁN SÁNDOR: KÁDÁR JÄNOS: FELLEG ALATT 58 GAGYI LÁSZLÓ: MÉHES GYÖRGY: ORSOLYA 59 KATONA ÁDAM: ZENETUDOMÁNYI ÍRÁSOK 61 KILÁTÓ INOUE JASZUSI: AZÁLEÁK A HIRA-HEGYEN (Kisregény; Hürkecz István fordítása) 64 ANDREAS RODITIS: HÁZAK (Novella; Bocz György fordítása) 82 ANDRE MAUROIS: A SZÉKESEGYHÁZ (Novella; Jánosházy György fordítása) 87 A székelyudvarhelyi Hargita Művészete szövetkezet termékei 14, 27, 35, 88 HAJDÚ GYŐZŐ JÁNOSHÁZY GYÖRGY főszerkesztő főszerkesztő-helyettes A szerkesztőség címe: Marosvásárhely — 4300 Tîrgu-Mureş, str. Primăriei 1. Telefon: 14158. Kiadóhivatal: Bucureşti, Şos. Kiseleff 10; Telefon: 183399. Előfizetéseket felvesz minden postahivatal és kézbesítő, a Sajtóterjesztő Köz­pont minden fiókja. Előfizetési díj egy évre 96,— lej, egy szám ára 8,— lej. Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza. A Hyeivtudományi Iniézet Irinvv’r.ra Nyomdaipari Vállalat, Marosvásárhely, 23—1978

Next

/
Thumbnails
Contents