Igazságügyi Közlöny, 1893 (2. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. BTK. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és kihágásokról (1878 :V. t.-cz.) CD. = curiai teljes ülési döntvény. ÉLT. = a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló törvény (1880: XXXVII. t.-cz.). HT. = táblai határozattárba fölvett határozat. I. M. = igazságügvministeri. I. M. E. = igazíágügyrninisteri elnöki. K. = közlemény. KBTK. = kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv(1879: XL. t.-cz. k. p. p. — kisebb polgári peres. 1. = lásd, illetőleg szám után : lap. MT. - ministertanácsi határodat. R. = rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. sz. = szám. TD. = táblai teljes ülési döntvény. v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents