Igazságügyi Közlöny, 1895 (4. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. BTK. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről s kihágásokról (1878: V. t.-cz.) Bt. Ü. Sz. = Büntető ügyviteli szabályok. CD. = curiai teljes ülési döntvény. ÉLT. = a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló törvény (1880: XXXVII. t.-cz.) HT. = táblai határozattárba fölvett határozat. IM. = igazságügyministeri. I. M. E. = igazságügyministeri elnöki. K. — közlemény. KBTK. = kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv k. p. p. = kisebb polgári peres. 1. = lásd, illetőleg szám után : lap. MT. = ministertanácsi határozat. R. = rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. S. Ü. Sz. = Sommás ügyvitel szabályai, sz. = szám. TD. = táblai teljes ülési döntvény. Ü. Sz. = Birói ügyviteli szabályok (általánosaki. v. ö. = vesd össze. (1879 : XL. t.-cz.)

Next

/
Thumbnails
Contents