Igazságügyi Közlöny, 1899 (8. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. BP. vagy B. P. = bűnvádi perrendtartás (1896 : XXXVI. t.-cz.) BTK. vagy B. T. K. = büntetőtörvényvkönyv a bűntettekről és vétségekről 1878: V. t.-cz. B. Ü. Sz. = büntető ügyviteli szabályok (3700/99. I. M. E. sz.) C. D. = curiai teljes ülési döntvény. ÉLT. vagy É. L. T. = a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló törvény (1880: XXXVII. t.-cz.) ÉLT. vagy É. L. T. = a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897: XXXIV. t.-cz. F. B. Ü. Sz. = fiumei büntető ügyviteli szabályok (3700/99. I. M. E. sz.) F. Ü. Sz. = fiumei bírósági ügyviteli szabályok (1871. szept. 14-én kelt i. ü. m. rendelet.) H. T. = tábla határozattárba fölvett határozat. I. K. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyministeri. I. M. E. = igazságügyministeri elnöki. J. Ü. Sz. = járásbirósági ügyviteli szabályok (73465/97 I. M. E. sz.) K. — közlemény. KBTK. vagy K. B. T. K. = kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879: XL. t.-cz.) k. p. p. = kisebb polgári peres. 1. = lásd, illetőleg szám után: lap. M. E. = miniszterelnöki. MT. = ministertanácsi határozat. R. = rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. S. Ü. Sz. = sommás ügyviteli szabályok (745/1894. I. M. E. sz.) sz. = szám. TD. = táblai teljes ülési döntvény. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4291/91. I. M. E. sz.) Ü. U. = ügyészségi utasitás (4600/99. I. M. E. sz.) v. ö. = vesd össze. 50275

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents