Igazságügyi Közlöny, 1904 (13. évfolyam)

I. Az Igazságügyi Közlöny XIII. évfolyamában foglalt RENDELETEK sorozata, keltük napja szerint rendezve. A rendelet Az Igazság­ügyi Közlöny vonatkozó kelte: száma: tárgya: száma: lapja : 1903. jul. 17. 20.875/903. A véderőröl szóló 1889. évi VI. t.-cz. 33. §-a I. M. alapján kért kedvezmény megadása iránti ügyekben szükségelt telekkönyvi kivonatok bélyegmentessége és kiadásának módozatai tárgyában 6 173 okt. 23. 32.639/903. A házassági kihirdetéseknek Romániában a 1. M. »Bukaresti Magyar Ujság«-ban való közzé­tétele tárgyában 1 8 okt. 31. 28.961/903. A telekkönyvi betétszerkesztési utasítás 67. 1. M. és 108. §-ában említett megosztások (fel­osztások) jegyzékének kiegészítéséről . . 1 6 decz. 20. 40.760/903. Az országos kataszteri felmérésnél alkal­I. M. mazott közegek részére uj illetményszabály­zat kibocsátásáról szóló 1903. évi 99.423. számú pénzügyministeri rendelet közlése tárgyában 1 6 decz. 22. 10.327/903. A köztisztviselők egészségi állapotának vizs­I. M. gálása és ennek díjazása körüli eljárás tárgyában 1903. évi 75.168. szám alatt kibocsátott belügyministeri rendelet közlé­séről 1 4 decz. 29. 39.162/903. Az 1901. évi augusztus hó 19-én 4291. I. I. M. M. E. szám alatt kelt igazságügyministeri 1*

Next

/
Thumbnails
Contents