Igazságügyi Közlöny, 1912 (21. évfolyam)

1912-07-27 / 7. szám

684 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY XXI. 8. sz. B1 c g y e László belényesi és Schwanke Jakab tatai kir. járásbírósági iroda­tisztek ; Beszpaletz János budapesti kir. törvényszéki irnok; Wolf Jakab temesvári kir. törvényszéki fogházőrmester; Kelemen Sándor nagykátai kir. járásbírósági hivatalszolga; Nagy Illés szegedi kir. ker. börtönőr. A kir. közjegyzői kamarák köréből. A kassai kir. közjegyzői kamara közhírré teszi, hogy a rozsnyói kir. közjegyzői állás dr. Markó Sándor kir.-közjegyzőnek elhalálozása folytán üresedésbe jött s hogy helyettessé dr. Markó János ottani kir. közjegyzőhelyettes rendeltetett ki. Az ügyvédi kamarák köréből. Fölvétettek az ügyvédek lajstromába: dr. Szoukup István hátszegi, dr. Popoviciu János vajdahunyadi, dr. Faragó Jenő szarvasi, dr. Rapaport Lipót marosillyei, dr. Klein Andor orosházai és dr. S u c i u Valér máriaradnai ügyvédek az aradi, dr. Laufer Sámuel salgótarjáni és dr. Zsoldos Mór losonczi ügyvédek a balassa­gyarmati ; dr. Dávid Jenő kézdivásárhelyi és dr. M a t h g o v i cs Ferenc brassói ügyvédek a brassói; dr. Kollár László, dr. Waldapfel Ottó, dr. Békefi Sándor, dr. Buchwald Sándor, dr. Faragó József, dr. Gunszt Lajos, dr Hacker Leó, dr. Halász Elek, dr. Hamvai Sándor, dr. Holländer Gyula, dr. Kürti Ignác, dr. Lanbacher Alfonz, dr. Lányi Ernő, dr. Morvái Béla, dr. Nagy Farkas Vilmos, dr. Perl Ödön, dr. Spur Endre, dr. Szabó Ferenc, dr. Virter László budapesti, dr. Engel Márton újpesti, dr. Kardos Jakab kiskunhalasi ügyvédek a budapesti; dr. Bárdos Jakab, dr. Kulin Imre, dr. G o r o v e Lajos debreczeni, dr. U z o n y i György hajdúböszörményi és dr. R ó t h Zsiga abádszalóki ügyvédek a debreczeni; dr. Róth Dezső és dr. Láng József egri és dr. Polgár Lajos gyöngyösi ügyvédek az egri; K e 11 n e r József, dr. R e i e h e n f e 1 d Rezső győri, Troykó Imre tatai ügyvédek a győri; dr. Pajor Miklós és dr. Korányi Károly kassai, Polgár Ernő sátoraljaújhelyi és Forgon Mihály királyhelmeczi ügyvédek a kassai; dr. Nagy Sándor kecskeméti, cs dr. Kovács Imre nagykőrösi ügyvédek a kecs­keméti ; dr. Nemes Sándor és ifj. dr. Somodi István kolozsvári, dr. László József nagy­enyedi és dr. L e b o v i t s Mór dési, dr. F 1 i p á n Oktáv dési, dr. Lengyel Béla felvinczi és dr. Tuka Viktor kolozsvári ügyvédek a kolozsvári; dr. Harmat Emil .besztercei, dr. Hajdú István marosvásárhelyi, dr. Suciu Viktor, dr. F u r n e a Oktáv óradnai és dr. S b a r c e a Simon, O 1 o s z Péter székelyudvarhelyi ügyvédek a marosvásárhelyi; dr. Eperjessy József ungvári, dr. Brandstein Béla máramarosszigeti, dr. J a n k u Sándor beregszászi, dr. Rosner Jenő nagyszőllősi ügyvédek a máramarosszigeti; dr. Dévényi Miklós miskolezi ügyvéd a miskolezi; ifj. dr. Rátkay László dunaföldvári és dr. Siklósi István pécsi ügyvédek a pécsi; dr. S z 111 n e r Imre törökkanizsai, dr. Magyar István szegedi, dr. E s p e r s i t János makói, dr. Török István battonyai, dr. R o 11 e n b e r g Pál szegedi, dr. F i s c h e r Rezső perjámosi, dr. Pertics Péter szegedi, dr. Joánnovics Márko nagykikindai, dr. Papp Miklós csongrádi és dr. M i s k o 1 c z y Ferenc csongrádi ügyvédek a szegedi; dr. S c h u 1 h o f Károly temesvári, dr. Hedbawny József oravicabányai, dr. Gel e­s i á n J. Fabiusz lugosi, dr. R a d a k Milivoj verseci ügyvédek a temesvári ügyvédi kamaránál. Töröltettek az ügyvédek lajstromából:

Next

/
Thumbnails
Contents