Igazságügyi Közlöny, 1918 (27. évfolyam)

1918-01-31 / 1. szám

4 Közlemények. Az igazságügyi hatóságok pccsétsajtó, bélyegző és pecsétnyomó szükségleté­nek beszerzése. Az igazságügyi hatóságok, valamint az országos büntető és javitó­ncvelőintézeti igazgatóságok részere szükséges pecsétsajtók, bélyegzők és pecsct­nyomók készítése, a régiek kijavítása és átalakítása iránt a 3.984/1917. I. M. számú közlemény (I. K. XXVI. évf. 20. 1.) szerint lejárt szerződés helyett az Első Magyar Bélyegzőgyár Klassohn A. budapesti vésnöki és mechanikai intézetével (Budapest, VIII., Futó-utca 7.) az igazságügyi igazgatás az 1918. évre újabb szer­ződést kötött, amelynek a megrendelő igazságügyi hatóságokat és intezeteket érdeklő része a következő : Az Első Magyar Bélyegzőgyár Klassohn A. budapesti vésnöki és mechanikai intezete kötelezi magát, a szerződéshez fűzött ajánlatában részletezett pecsétsajtókat, bélyegzőket és pecsétnyomókat a jelenleg használatban levőkkel alakra, címerre ós felírásra tökéletesen egyező, de a címert lombdísszel is ellátva, legjobb minőségű anyagokból, kifogástalan finom művéséssel saját gyárában előállítani, vagy a régie­ket kijavítani, illetve átalakítani s mindezeket az ajánlatában kitett egységárakon szállítani: vagyis a) vasállvátinyal ellátott, a lombdiszes magyar címert és a köriratot feltün­tető, donibornyomású pecsétsajtót acélnyomóval együtt darabon kint 100 koronáért, acélnyomót külön darabonkint 8 koronáért; b) elnöki dombornyomású cmeltyűsajtót rézmatricával darabonkint 100 ko­ronáért ; c) acélból köralakú, állandó felirattal, továbbá 12 hó, 31 nap és 5 évre szóló mozdítható (a hónapok száma római, az évek és napok száma arab) számokkal, valamint bádogszelencében lévő festékpárnával ellátott időjelző-felülbélyégzőt dara­bonkint, az egész készüléket magában foglaló fadobozzal együtt 45 koronáért, egy külön acélfcjct, az időjelző-felülbélyegző kijavításának betudásával, darabonkint koronáért; d) sárgarézből, lombdíszes magyar címerrel és körirattal ellátott fcstékbélyeg­zőt darabonkint 12 koronáért; e) sárgarézből, lombdiszes homorú magyar címerrel és köriratvéséssel ellátott, viaszhoz használható pecsétnyomót darabonkint 6 koronáért; f) az időjelző felülbélyegzőhöz szükséges, bádogszelencében levő festékpárnát darabonkint 5 koronáért és végül g) ugyancsak az időjelzőhöz és felülbélyegzőhöz szükséges mozdítható szá­mokat darabonkint 1 koronáért. A megrendelt peesétsajtók, bélyegzők, pecsétnyomók, festékpárnák és bélyegző­számok szállítási költségeit, úgyszintén a kijavítás vagy átalakítás végett a vállal­kozóhoz küldött cikkek szállítási költségeit a megrendelő hatóság avagy intézet viseli; ha azonban a megrendelt cikk a vállalkozó hibájából előállott hiány pótlása

Next

/
Thumbnails
Contents