Igazságügyi Közlöny, 1921 (30. évfolyam)

Iii I. Az Igazságügyi Közlöny XXX. évfolyamában megjelent rendeletek és közlemények folytán beállott változások jegyzéke/) A Módosított, kiegészített vagy hatályon kívül helyezett rendelet vagy közlemény száma (esetleg kelte és részei): megjelent: Későbbi rendelet vagy közlemény M. = módosította. K. = kiogészítette, Hk. = egészen hatályon kívül helyezte, Hkr. = részben hatályon kívül helyezte: A módosító, kiegészítő vagy hatályon kívül holyezö rendelet vagy közlemény száma esetleg §-a): megjelent az Igazságügyi KSzlönybén óvf. »ajr 3 melléklet lapján 1874. évi 4.! 64. IM. 1876. » 6.789. IM. 18.8, 21.004. IM. 1881, 39.425. IM. 1887. » 18.042. IM. 1894. » 44.770. IM. 1895. » 43.194. IM. 1898. 52.995. IM. 1897. 6.597. IM. » » 16.873. IM. 1903. 75.168. BM. 7. bek. 1906. > 20.000. IM. 51- §• 1907. > 14.270. IME. 1908. » 20.001. IM. 8. §-a 1909. » 20. IM. 28. §. » » 30. IM. 61. 8. 50. IM. R. T. 1874. évi 182. sz. R. T. 1876. évi. 64. 1. R. T. 1878. évf. 551. 1. R. T. 1881. év£. 1.541.1. R. T. 1887. évf. 1.545.1, I. K. Cl. 382. 1. rí. K. IV. évf. 12. sz. mell I. K. V. 338. 1. I. K. VI. 131. 1. I. K. VI. 170. 1. R. T. XXXVII. évf. 1.286. 1. I. K. XV. 11. sz. mell. I. K. XVI. 331. 1. I. K. XVH. 235. 1. II. K. XVIII. évf. 1. sz. \ mell. 7. 1. / iL K. XVIII. évf. 1. sz \ mell. 27. 1. / [. K. XVIII. 1. sz. mell. I 353. 1./ M. M. M. K. M. M. M. M. IC. M. M. M. K. K. K. K. 24.794/1920. IM. 31.366/1920. IM. 15 339/1920. IM. 37.700/1920. IM. 48.110/1920. IM. 15.342/1921. IM. 15.343/1921. IM. 15.344/1921. IM. 15.345/1921. IM. 15.341/1921. IM, 39-282/1921. IM. 15.344/1921. IM. 15.34 5/1921. IM. 2.761/1921. ME. 15.341/1921. IM. 31.366/1920 IM. 37.701/1920. IM. 31.300/1921. IM. 31.366/1920. IM. 37.701/1920. IM. 31.366/1920. IM. 42.284/1 >21. IM. 48.780/1920. IM. 52.235,1921. IM. 5.212/1921. IM. 13.497/1921. IM. 60.000/1921. FM. 60.000/1921. FM. 14.195/1921. IM. 60.000/1921. FM. XXX. 147. 147. 149. 148. 149. 151. 151. 152. 152. 150. 517. | 152. 151. 1 231. 1 150. ; 147. I 148. j 399. 147. 148. 147. 833. 471. 720. 234. 142. 275. 275. 136. 275. ") Ez a rovat elsősorban az Igazságügyi Közlönyre (I. K.) utal; agyi Közlönyben nem jelent meg: a Magyarországi Rendeletek Tárára egyikükben sem szerepel, dr. Marschalkó Jánosnak »A hatályban levő ssserss gyűjteménye« című munkájára (M.) hivatkozik. ha a változott rendelkezés az Igazság­(R. T.), ha pedig a jelzett rendelkezés igazságügyminiszteri rendeletek rend-

Next

/
Thumbnails
Contents