Igazságügyi Közlöny, 1930 (39. évfolyam)

in Az Igazságügyi Közlöny XXXIX. évfolyamában megjelent rendeletek és közlemények folytán beállott változások jegyzéke *) A módosított, kiegészített vagy hatályon kívül helyezett rendelet vagy közlemény (esetleg kelte és részei): megjelent 1893. évi 1895. 190N. 1909­191». 1911. 1912. 1913. 1914. 1917. 1919. 192«. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 19.665. IM. 143. §. 2. bek., első mondat 19.665. IM. 165. §. 1. és 8—11. pontjai 19.665. IM. 177. g. 43.194. IM. 54.001. IM. 29. §. 24.300. IM. 24.300. IM. 8. §. 30. IM. 11.180. IM. 26.100. IM. 4.877. ME. 5.902. ME. 67.300. IM. 32. §. 42.600. IM. 42.700. IM. «19. ME. 13.450. IM. 52.840. IM. I. rósz 6.495. IM. 1.910. ME. 4.878. UM. 58.227. IM. 9.590. ME. 9.590. ME. i. 8­6.180. ME. 2.600. IM. 2.200. IM. 3.600 ME. 8. §. 1. bek. 29.007. IM. 2. 8-a 59.885. IM. 31.200. IM. 1.410. ME. 2.230. ME. 47.325. IM. I R. T. 1893. évf. I. kö tet 1095. 1. és I. K. II.: évf. 7. sz. mel'I. I I. K. IV. 12. sz. medl I. K. IV. 14. siz. medl. I. K. XVII. 10 sz. nie 11 I. K. XVIII. 1. sz. mell. ; í R. T. 1910. évf. 124. 1. ( i ) és I. K. XIX. 192. 1. f I. K. XIX. 369. 1. R. T. 1911. évf. 781. 1. R. T. 1912. évf. 1496. 1. I. K. XXII. 12. sz. mell. I. K. XXIII. 523. 1. I. K. XXIII. 536. 1. I. K. XXVI. 3. sz. meU. I. K. XXVI. 147. 1. I. K. XXVI. 565. 1. I. K. XXVIII. 133. 1. I. K. XXIX. 167. I. I. K. XXIX. 310. 1. I. K. XXX. 907. 1. I. K. XXXI. 565. 1. R. T. 1923. évf. 299. 1. (I. K. XXXII. évf. 1. sz. / ) mell. j I. K. XXXIII. 1. 1. I. K. XXXIII. 207. I. I. K. XXXIII. 123. I. I. K. XXXVI. 241. 1. I. K. XXXIV. 86. 1. I. K. XXXV. 25. 1. R. T. 1926. évf. 52. 1. I. K. XXXV. 225. 1. Későbbi rendelet vagy köztomény M — módosította, K = kiegészítette, Hk. — egészen hatályon kiviil helyezte, Hkr. = részben hatályon kiviil helyezte : A módosító, kiegészítő vagy hatályon kívül helyező rendelet vagy közlemény száma (esetleg §-u)*. I M. Hk. M. K. M. K. M. K. Hk. Km. K. K. K. M. K. M. Hk. M. K. M. M. M. Hkr. M. K. M. Hk. M. M. K. K. M. K. M K. K. 48.500/1930. IM. 20.000/1930. ÍM 48.500/1930. IM. 22.800/1930. ÍM. 43.800/1930. IM. 21.300/1930. IM. 48.500/1930. IM. 4.700/1930. ME. 1.990/1930. ME. 35.443/1930. IM. 37.900/1930. IM. 27.000/1930. IM. 49.000/1930. IM. 450/1930. ME. 8.000/1930. IM. 48.500/1930. IM i- §• 8.661/1930. IM. 5.600/1930. IM. 28 301/1930. IM. 2.859/1930. IM. 1.120/1930. ME. 2.350/1930. ME. 2.130/1930. ME. 49.200/,1930. IM. 48.500/1930. IM. 2.350/1930. ME. megjelent az Igazságügyi Közlönyben évf. XXXIX. lapján vagy a melléklet iíipján 13«. 76. 136. 76. 140. I 7 4" 136. 114 74. 113. 114. 101. 127. 1. 47. 136. 21. 2. » .moll. 101. 48. 40. 65. 65. 109. 136. I 65. 4. *) Ez a rovat elsősorban az Igazságügyi Közlönyre (1. K) ügyi Közlönyben nem jelent meg: a Magyarországi Rendeletek egyikükben sem szerepel, dr. Marschalkó Jánosnak „A hatályban gyűjteménye" cimü munkájára (M.) hivatkozik. 69.592/1929. IM. 69.592/1929. IM. „ 4, 48.500/1930. IM. j „ 136. 49.000/1930. IM. ., i 127. 2.108/1930. IM. 95. 5.600/1930. IM. ., 2. sz. mell 2.130/1930. ME. ., 65. 6.907/1930. IM. I „ j 37. , utal, ha a változott rendelkezés az Igazság­Tárára (R. T.), ha pedig a jelzett rendekezés levő igazságügyminiszten rendeletek rendszeres

Next

/
Thumbnails
Contents