Igazságügyi Közlöny, 1943 (52. évfolyam)

T II! Áz Igazságügyi Közlöny LÍl. (1943.) évfolyamában megjelent rendeletek és közlemények folytán beállott változások jegyzéke*) A módosított, kiegészített vagy hatályon klvlil helyezett rendelet vagy közlemény száma (esetleg kelte és részei;: megjelent: Későbbi rendelet vagy köziemíny M. = módosította,, K = kiegészítette, Hk.=egészen hatályon klvttl helyezte, ' Hkr.=részben hatályon kívül helyezte: A módosító, kiegészítő vagy hatályon kívül helyező rendelet vagy közlemény száma (esetleg §-a): megjelent az Igazságügyi Közlöny évf. lapján 1874. évi 4.164. 1. M. 1874. R. T. 641. 1. M. 1880. n 2.292, M. E. 1880. R, T. 563. 1. Hk. 1893. „ 2.951. 1. M. 1893. 1. K. 32. 1. Hk. 1894. Tt 48.000. F. M. | 4. és 5. §-a és 8. §-ának 2. bek. 1 1894. R.T. 11. k. 143. 1. Hkr. 1897. „ 751. M. E. 1897. R. T. 2. 1. Hk. „ „ 3.379. I. M. 1897. 1. K. 121. 1. Hk. 1901, „ 3.626. M. E. 1901. R. T. 941. 1. Hk. n 37.541, I. M. 1901. 1. K. 398. 1. Hk. 1903. „ 100. M. E. 1903. R. T. 7. 1. Hk. » „ 1.133. I. M. 1903. 1. K. 7. 1. Hk. 1909. * 9.000. I. M. \ 11. és 13. §-ána , 4. és. 5. bek. | 1909. 1. K. 119. 1. Hkr. 1913. O 29.300, 1. M. 1913. 1. K. 291. 1. K. » „ 29.300. 1. M. 1913. 1. K. 291. 1. M. 1914. r> 43.500. 1. M. 1914. 1. K. 472. 1. Hk. 1917. 919. M. E. 1917. i. K. 3. sz. tart. mell. M. „ „ 919. M. i-;. 1917. I. K. 3. sz. tart. mell. K. V 920. M. E. 1917. 1. K. 3. sz. tart. mell. K. „ „ 920. M. E. 1917. 1. K. 3. sz. tart. mell. M. „ 920. M. E. 1917. I. K. 3. sz. tart. mell. K. 1920. „ 5.950. M. E. 1920. I. K. 460. 1. Hkr. „ i* 6.650. M. E. 1920. I. K. 487. 1. K. 1921. n 9.110. M. E. 1921. 1. K. 775. 1. M. 1923. » 6.180. M. E. 1923. R. T. 299. 1. M. 1925, « 16.500. 1. M. 1925. 1. K. 47. 1. Hk. » » 30.599. I. M, 1925. I. K. 84. 1. K. 1926, 3.445. I. M. E. 1926. 1. K. 129. 1. K. » « 10.600. I. M. 1926. I. K. 66. 1. M. A » 31.400. 1. M 1926. 1. K. 143. 1 ) M. I K » 60.600. I. M. 1926. I. K. 225. 1 l M „ 62.600. I. M. 1926. 1. K. 207. I Hkv. » fi 62.996. 1. M. 1926. 1. K. 223. 1. K. n n 63.160. I. M. 1926. I. K. 224. 1. Hk. « ­93.591. P. M. 1 7. §. ut. bek. , 1926. 1. K. 163. 1. K. 1927. ti 40.860. 1. M. 1927. 1. K. 99. 1. Hk. » n 52.000. 1. M. 1927. 1. K. 143. 1. K. 1928. w 15.500. 1. M. 1928. I. K. 62. 1. K. » n 34.800. 1. M. 1928. 1. K. 105. 1. M. „ » 93.292. K. M. 1928. R. T. 1113. 1. K. 1929. n 5.500. M. E. 1929. I. K. 175, 1. K. » n 24.000. I. M. 1929. 1. K. S. sz. tart. mell. K. 26.027,1943. 1. M. 3.860/1943. M. E. 35.200 1943. 1. M. 259.380/1942. F. M. 3.860 1943. M. E. 3.86!) 1943. M. E. 3.860/194:$. M. E. 3.860/1943. M. E. 3.860/1943. M. E. 3.860/1943. M. E. 35.200/1943. 1. M. 1943. 16.000/1943. 54.000/1943. 3.860/1943. 260/1943. 3.650/1943. 76.600/1943. 260/1943. 270/1943. 3.650/1943. 3.170/1943. 43.000/1943. 5.270/1943. 5.270/1943. 3.860/1943. 28.000/1943. 78.000/1943. 60.000/1943, 1. M. I. M. M. E. M. E. M. E, 1. M. M. E. M. E. M. E. M. E. I M. M. E. M. E. M. E. I. M. I M. 1, M, *) Ez a rovat elsősorban az Igazságügyi Közlönyre (1. K.) utal lönyben nem jelent meg, a Magyarországi Rendeletek Tárára (R, T.) 16.000/1943. 1. M. 64.300/1943. 1. M. 5.210/1943. M. E. 28.000/1943. I. M. 74.000/1943. I. M. 20.632/1943. P. M. 10.814/1943. I. M. 73.000/1943. 1. M. 26.027/1943. I. M. 30.410/1943. 1. M. 64.300,1943. M. 3.540/1943. M. E. 4,250/1943. M. E. 1.420/1943. M. E. 73.000/1943. I. M. ha a változott rendelkezés az hivatkozik. 119. 221. 155. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 155. 173. 300. 221. 54. 229. 316. 54. 56. 229. 172. 169. 363. 363. 221. 158. 343. 271.. 173 301. 341. 158. 318. 94. 93. 318. 119. 301. 301. 185. 281. 86. 318. Igazságügyi Köz-

Next

/
Thumbnails
Contents