Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 6. (1988)

1988-04-00 / 1. szám

ARCIIEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ VI.ÉVF. 1 SZÁM 1988 ÁPRILIS ELÖLJÁRÓBAN Az Iparrégészeti és Aroheometriai Tájékoz­tató VI/1-es száma jókora késéssel kerül az olvasóhóz. Ez nem jelenti azt, hogy az aroheometriával és iparrégészettel foglal­kozók tétlenkedtek volna. Az Aroheometriai Munkabizottság tagjai, nagy munkát vállaltak magukra, összeállí­tottak egy angol nyelvű kötetet "Archaeomet- rioal Research in Hungary" cimmel. Az Iparrégészeti Munkabizottság tagjai ki­dolgoztak egy, az iparrégészeti emlékek számbavételére alkalmas kérdőivet, szét­küldték az ország régészeinek, és jelen­leg a visszaérkezett adatok feldolgozá­sa folyik. Mindkét bizottság rendezett szakmai napokat, képviselőik résztvettek külföldi konferen­ciákon ismertették a hazai kutatási ered­ményeket . Az Aroheometriai Munkabizottság 1990-re nemzetközi konferenciát tervez, amely kapcsolódna-a Mátyás király halálának 5ooéves évfordulójára rendezendő ünnep­ségsorozatokhoz. Buda Mátyás korában IPARRÉGÉSZETI ÉS

Next

/
Thumbnails
Contents