Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 11-13. (1995)

1995-11-00

XI-XIII ÉVFOLYAM 1995. NOVEMBER ELÖLJÁRÓBAN Uj számunk központi témája az informatikai generáció váltás. Mint alapvetően interdiszciplináris beállítottságú kutatók rendszeres fóruma, a Tájékoztató már többször foglalkozott az informatika növekvő szerepével az archeometriai és általában, a régészeti-történeti kutatásokon belül. Most úgy érezzük, a változás elérte azt a kritikus szintet, amikor a puszta mennyiségi növekedés minőségi ugráshoz vezetett. Megjelentek - számunkra is hozzáférhetően - a munkaállomások, fokozatosan kiépült az akadémiai szférában az elektronikus hálózat, helyi, országos és nemzetközi szinten. Beindultak Magyarországon is az állandóan új információt sugárzó hálózati szolgáltató központok, és alakulóban van a Magyar Elektronikus Könyvtár. Mindezen kedvező jelenségek hatása nem múlhat el nyomtalanul az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató (IRAMTO) felett sem. A Tájékoztatót - most már negyedik alkalommal - számítógépen állítjuk elő, előző számunk óta egészen nyomdakész állapotig. Ez sajnos nem járt együtt a Tájékoztató rendszeresebb megjelentetésével, aminek az akadozó információ áramlás mellett kétségtelenül oka volt az új eszközök munkába állítása körüli számos tennivaló. 1995-ös számunk az elektronikus sajtó felé tett újabb jelentős lépést jelent. Az IRAMTO 1995-ös száma és ennek angol nyelvű melléklete először kerül elektronikus médiákon keresztül is olvasható változatban 'terítésre', mégpedig az ezévben megindult Magyar Elektronikus Könyvtár muzeológiai és régészeti polcán. Az elektronikus könyvtár elérhető az INTERNET-en szöveges formában pl. GOPHER (Pocok) szerveren vagya WWW (World Wide Web) hálózaton, jelenlegi helye a SZTAKI Helka nevezetű számítógépe (mek.helka.iif.hu). A tartalom számos eleme is informatikai vonatkozású híreket tartalmaz - reméljük, új közönségünk számára is érdekes módon. Tavalyi ígéretünkhöz hi ven közöljük a két Munkabizottság tagjainak elektronikus címét is - reméljük, ezzel is szolgálhatjuk fő célkitűzésünket, a régészetben, műtárgyvédelemben és az iparrégészetben az információ és a kapcsolatok gyors, hatékony teijesztését. Hálózaton keresztül is várja megjegyzéseiket, közlendő anyagaikat a szerkesztő T. Bíró Katalin h5852tbi(a>,ella. hu Következő számunkban a hálózaton keresztül elérhető archeometriai, iparrégészeti tárgyú adatbázisokról és egyéb információkról adunk áttekintést. IPARRÉGÉSZETI ÉS ARCHEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents