Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 11-13. (1995)

1995-11-00

XI-XIII ÉVFOLYAM 1995. NOVEMBER A SZERKESZTŐ (ISMÉTELT) KÉRÉSE Tisztelt Szerzők! A Tájékoztató szerkesztése, immár 1990 óta folyamatosan, számítógéppel történik. Mivel anyagi lehetőségeink a szerénynél is szerényebbek, a szedés és a tördelés költségeit megkímélendő, a lapot teljes egészében magunk állítjuk elő, egészen a nyomdakész kéziratig. Előző számainkban már kértem a Tisztelt Szerzőket, hogy akinek módja van rá, számítógépen (szövegszerkesztőn) készült cikkeit, megjegyzéseit lemezen adja le. Szerencsére, sokan meghallgatták kérésemet. Talán segít a cikkek számítógépes leadásában az Aktuális információk rovatban közölt E- mail lista is. A szerkesztőség címe: h5852tbi@ella.hu AZ ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG HÍREI Az elmúlt időszak eseménytelensége az archeometria területén látszólagos: a munkabizottság tagjai nagyon sok vizsgálatot végeztek, konferenciákon előadásokat tartottak bel- és külföldön egyaránt, számos cikk jelent meg. Bizonyítékként álljon itt néhány adat. Egy munkabizottsági tagunk nagydoktori fokozatot szerzett, négy pedig megvédte kandidátusi értekezését. Az öt munka közül háromban jelentős szerepet kapott az archeometria: Csapó János: Kérődző háziállataink kolosztrum és tejösszetétele, és néhány összetevő analitikája (nagydoktori értekezés) T. Biró Katalin: A kései neolitikum kőeszközei és nyersanyagforgalma a magyar Alföldön (kandidátusi értekezés) Pálóczi Horváth András: Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kultúrájában (kandidátusi értekezés) Gyulai Ferenc: Történeti ökológiai vizsgálatok egy késő népvándorlás kori településen - Fonyód-Bélatelep rekon­strukciója a növényleletek alapján (kandidátusi értekezés) Benkő Lázár: Kerámiákban levő kvarckristályok termolumineszcens tulajdon­ságainak vizsgálata és alkalmazásuk a kormeghatározásban (kandidátusi értekezés) Bállá Márta szervezte meg (és végezte részben) a nagy valószínűséggel Magyar- országról, gyanús körülmények között Amerikába került, római kori, ún. Seuso kincs természettudományos vizsgálatait. A munká­ban másik bizottsági tagunk, Medzihradszky Zsófia is résztvett. Bizottságunk 1994 decemberében felolvasóülést tartott, amelynek keretében Nagy Mihály, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze a Seuso kincs történetével foglalkozott, Bállá Márta és Medzihradszky Zsófia pedig a műtárgyak természet- tudományos vizsgálatainak eredményeit ismertette. Az MTA Zenetudományi Intézetének szervezésében 1994 szeptemberében megrendezésre került nemzetközi szimpóziumon (International Symposium - Organ of Classical Antiquity, The Aquincum Organ a.D. 228) Borszéki János és Gegus Ernő előadást tartottak vizsgálataikról, az elemanalitika alkalmazási lehetőségeiről régészeti leletek esetében. Ugyanők a British Museum által szervezett, nemzetközi numizmatikai konferencián éremvizsgálataikról számoltak be. T Bíró Katalin az Archeometry'94-en, Ankarában tartott előadást az akkor még átadás előtt álló archeometnai adatbázisról. Ugyanezen a konferencián Bállá Márta és Székely Balázs poszterrel szerepelt. Járó Márta posztert mutatott be az 1994. októberében Berlinben rendezett, a sorozatban negyedik, nemzetközi, roncso- lásmentes vizsgálatokkal foglalkozó konferencián (Zerstörungsfreie Unter­suchungen an Kunst- und Kulturgütern).

Next

/
Thumbnails
Contents