Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 14. (1996)

1996-11-00

IPARRÉGÉSZETI ÉS ARCHEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ XIV. ÉVFOLYAM 1996. NOVEMBER ELÖLJÁRÓBAN ARCHEOMETRIAI SZIMPÓZIUM 1998 - EGY ÚJABB LEHETŐSÉG Nem először esik szó újságunkban az archeometriai szimpózium megrendezéséről. Már az 1990- ben megrendezett heidelbergi Archaeometry Symposium után felmerület a gondolat, hogy ezt a szakterületünk kutatásának élvonalát jelképező konferenciát Magyarországra hívjuk, hogy tanulhassunk és erőt merítsünk szerencsésebb csillagzat alatt dolgozó kollégáink példáján. Beszéljünk konkrétan: a "szerencsén" ez esetben működő szervezeti kereteket, intézményi háttért, szakmai megbecsültséget, színvonalas publikációs fórumot és természetesen összehasonlíthatatlanul bővebb eszközparkot és vizsgálati lehetőséget érték. Az archeometna Magyarországon hazátlan: egyes múzeumok, intézetek, tanszékek elszigetelt kutatói, lelkes analitikusok szabadidős hobbija es egy kellőképpen meg nem becsülhető regionális akadémiai munkacsoport formázza nem létező szervezeti kereteit Ez a konferencia most újabb lehetőséget ad arra, hogy az eddigi gyakorlatot - jó és rossz oldalával együtt - átgondoljuk. Egyesítsük erőinket, gyűjtsük össze eredményeinket és próbáljuk meg a hiányosságokat pótolni. Igyekezzünk a magyar kutatást a napos, fényes oldalról bemutatni a hozzánk érkezőknek, úgy, hogy abból a következő évtized (század..., ezred...9) kutatói is merítem tudjanak. Ebből a célból helyi konferenciát, előkészitő publikációkat, adatbázis egyeztetéseket tervezünk. Feltétlenül szükséges a saját helyzetünkön túl is foglalkozni tágabb környezetünk problámáival is. A konferencia állandó szervező bizottsága külön felhivta figyelmünket arra, tegyünk meg mindent azért, hogy a környező "poszt-kommunista" országokból minél többen eljöhessenek, és bekapcsolódhassanak az archeometriai szimpóziumok sorozatának munkájába.

Next

/
Thumbnails
Contents