Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 15-16. (1998)

1998-12-00

IPARRÉGÉSZETI ÉS ARCHEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ XV-XVI. ÉVFOLYAM 1998. DECEMBER ELÖLJÁRÓBAN ARCHEOMETRIAI SZIMPÓZIUM 1998 - CÉL, KEZDET, VÉG? 1998. április 27 - május 1. között került megrendezésre a 31. Nemzetközi Archeometriai Szimpózium. 1990 óta fontolgattuk a gondolatot, sikeres és sikertelen nekibuzdulások után végül is kialakult a helyi szervezőbizottság, felelős, többé-kevésbé lelkes intézményi háttér, szerény de annál fontosabb támogatók. A 20 tagból álló helyi szervező bizottság összetétele részben a magyarországi archeometriai kutatás derékhadát, részben a legfontosabb archeometriai kutatócentrumokat reprezentálta. A tiszteletbeli szervező bizottság tagjai részben a konferencia rendezésében résztvevő intézmények, támogatók, részben a magyar archeometriai kutatás "nagy öregjei" voltak. Különös örömmel üdvözöltük a konferencián fiatal kollégáinkat és a diákokat, akiknek segítsége, friss mosolya sok-sok apró buktatón átsegített, és akiknek a konferencia lehetőséget adott arra, hogy mértékadó szakmai fórum előtt bemutathatták eredményeiket. Külön köszönet jár azoknak, akik ugyan nem foglalkoznak közvetlenül sem régészettel, sem anyagvizsgálattal, de a jobb ügy iránt érzett szimpátiából segítették munkánkat - így elsősorban Dr. Glatz Ferenc akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, akinek nagylelkű támogatása révén lehetőség nyílt arra, hogy a konferenciát igazán méltó környezetben, az MTA székházának dísztermében és egyéb reprezentatív termeiben rendezzük meg. Amitől a szívünk fájt: a kínos pénztelenség, és a "klasszikus régészet" közönye. Rögtön hozzá kell tegyem, hogy a kategorikus megfogalmazásnak, mint olyan sokszor, itt is bántó éle van, mert igen is sokan segítettek bennünket akár erőn felül is. Példa értékűnek vehető például az Aquincumi Múzeum segítsége és hozzáállása, akik - megtisztelő részvételük mellett - kiállítással, szakvezetéssel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. A konferencia elmúlt, a realitások itt maradtak. Változatlanul nincs központi archeometriai laboratóriumunk, és elegendő pénz rendszeres, rutinszerű anyagvizsgálatokra és alapkutatásra. Feltétlenül bízunk azonban abban, hogy a konferencia elindított valamit - ami több és fontosabb, mint az önmagában is sikeres esemény.

Next

/
Thumbnails
Contents