Ipargazdaság, 1974 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1. szám

IPARGAZDASÁG XXVI. évfolyam 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGÁNAK LAPJA Szerkesztésért felelős: dr. HARSÁNY! ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest VI., Anker köz 1. Telefon: 410-490, 229-870. Postai irányítószám: 1368 Budapest TARTALOM Kiadja: a Lapkiadó Vállalat 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató 74.1., 1948 - Révai Nyomda, Budapest. F. v.: Povárny Jenő. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 60,— Ft. Példányonkénti ára: 10,— Ft. Külföldön terjeszti a „Kultúra” könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat. H-1389. Budapest. Postafiók 149. Index: 25396 Drecin József: A szocialista gazdaságpolitika és vállalatvezetés 1 Dr. Harsányt István: A szocialista vállalati vezetés és szervezés fej­lesztési irányairól ................................................................................... 6 Bánki Pál: Bérszabályozási rendszerünk hatása és szerepe........................ 11 Vasasné, Kecskeméti Zsuzsa: Korszerű döntéselőkészítés az építő­anyagiparban ................................................................................. 14 Vadas György: Az informális kapcsolatokról........................................... 17 Dr. Gy. Fekete Judit: A tájékoztatás és közvéleményformálás, mint a korszerű vállalatvezetés eszközei ................................................... 19 Dr. Tóth Géza: A tisztességtelen haszon és az ellenőrzés kapcsolata 20 Dr. Búza Péter: Tanácsot ad a tanácsadó? ...................................... 24 Abonyi Gyuláné dr.: A Dél-Alföld élelmiszeripari nyersanyagainak körzeten belüli áramlása ............................................................... 28 Szemle Dr. Szigeti Gusztáv: Ellenőrzés — ösztönzés — vállalati szerve­zet összefüggéseiről ........................................................................... 31 Vállalatok életéből Az üzem- és munkaszervezés eredményei az Öntödei Vállalat­nál és gyáregységeiben ............................................................ 33 Szervezési lehetőségek az Egyesült Izzó munkaerő- és bérgaz­dálkodásában ................................................................................... 34 Könyvek: Berend T. Iván—Ránki György: A magyar gazdaság száz éve (dr. Rubóczky István) ........................................................... 37 Statisztika: Herczeg András: A Német Demokratikus Köztársaság vegyipará­nak fejlődése ................................................................................... 39 Dr. Papp Zoltánná: A magyar építőipar tevékenységének és szerkezetének jellemzése, változása ...................................... 45 Címképünk: A szocialista országok által közösen kifejlesztett ESZ—1020 típusú számítógép ■ Könyvtár« V-C*-A _ ZZO * Lltárnap'^

Next

/
Thumbnails
Contents