Ipargazdaság, 1990 (42. évfolyam, 1-11. szám)

1990-01-01 / 1. szám

XLII. évfolyam 1. szám Ipar­Gazdaság A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TARSASAGANAK LAPJA A szerkesztőbizottság elnöke: DR. TRETHON FERENC Felelős szerkesztő: OR. LADÖ LÁSZLÓ A szerkesztőbizottság: ár. Antal Iván, dr. Boross Zoltán, Ír. Fehér Erzsébet, ár. Gaál Zoltán, dr. Gáspárdy László, dr. Kocsis József, dr. Kovács József, dr. Lévai János (szerkesztő), >lr. Magyarl-Beck István, llánik Lászlóné (technikai szerkesztő). Mészáros Tamás, dr Parányi György, dr. Rieb László, dr. Román Zoltán, Schmidt István, dr. Svéd András, Ír. Susánszky János, dr. Szabó László, dr. Szőnyi Péter, dr. Tóth Ferenc. ★ v/c Szerkesztőség: Budapest II., Fő utca 68. III. em. 348. Postacím: Budapest 1371 pf. 433. Tebefon: 135-4529, 115-4250/217. * CONTENTS Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 17. Telefon: 117-4793 ★ Felelős kiadó: Budai Ferenc főigazgató 89 2291 — Egri Nyomda, Eger Felelős vezető: Корка László igazgató Tamás Beck: New undertarking forms their operation experiences .... 1 Dr. Imre Gellai: Results, troubles, tasks for developing the home tourism .................................................................................... 6 Eva Cyba: Attitudes toward Work and Social Stratification ................ 9 Dr. J. J. Godschalk: The role of autonomy in worker orientation ........ 14 Dr. Zoltán Gaál: Modernization of maintenance ..................................... 18 Dr. János Győrfi—György Virág—Mrs, Dr. Györfi Dr. Zsuzsanna Vörös: Communication oriented factory maintencance-manage- menet system — ÜFIR-conception and realization by computer . 23 Dr. Éva Ehrlich: World tendencies of demand formation for services . . 33 Dr. Miklós Simán: Safeguarding of consumers’ interests ....................... 39 Dr. Ernő Tari:' Development of organization and management thin­king ........................................................................................................ 42 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő hivataloknál és a Posta Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodáján, 1900 Budapest V., József nádor tér 1., vagy átutalással, a 215—96162 pénzforgalmi Jelzőszámra. Egy szám ára: 40,— Ft. Előfizetés fél évre 240,— Ft, egy évre 480,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra. 1389 Budapest, Pf. 149. és a Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279. 86-253. Index: 25 396 HU —ISS N 0021—0749 Publicité: Advertisements: Anzeigen: HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest, P. О. В. 44. H—1441. Telephone: 122-5008. Telex: 22-4535 bexpo MH—Advertising, Budapest, H—1818 Telephone: 118-3640. Telex: MAHIR 22-5341 TARTALOM Beck Tamás: Űj vállalkozási formák és a működésükkel szer- ! zett tapasztalatok — — — — — — — — — — 1 I/ dr. Gellai Imre: Eredmények, gondok, feladatok a hazai ide­genforgalom fejlesztésében — — — — — — — 5 Éva Cyba: A munkával kapcsolatos attitűdök és a társadalmi rétegképzés kapcsolata — — — — — — — — 9 dr. J. J. Godschalk: Az autonómia szerepe a munkások orien­tációjában — — — — — — — — — — — 14 Dr. Gaál Zoltán: A karbantartás korszerűsítéséről — — — 18 dr. Győrfi János—Virág György—dr. Györfiné dr. Vörös Zsu­zsanna : Kommunikációorientált üzemfenntartás-irányítási rendszer — ÜFIR-koncepciója és számítástechnikai megva- / lósítása — — — — — — — — — — — — 23 у dr. Ehrlich Eva: A szolgáltatások iránti igények alakulásának világtendenciái — — — — — — — — — — 33 dr. Simán Miklós: A fogyasztói érdekvédelem — — — — 39 dr. Tari Ernő: A szervezési és vezetési gondolkodás fejlődése Lengyelországban — — — — — — — — — — 42

Next

/
Thumbnails
Contents