Ipargazdaság, 1994 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-01 / 1. szám

XLV. évfolyam 1. szám A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG LAPJA A szerkesztőbizottság elnöke: DR. TRETHON FERENC Felelős szerkesztő: dr. mészáros tamás Olvasószerkesztő: DR. LÉVAI JÁNOS Technikai szerkesztő: MÁNIK LÁSZLÓNÉ Szerkesztőségi titkár: DR. JELEN TIBOR Szerkesztőbizottság: Dr. Angyal Ádám (Vezetési módszerek), dr. Antal Mokos Zoltán (Stratégia-szervezetalakítás), dr. Dani Katalin (Vállalati pénzügyek), dr. Deák János, dr. Farkas Ferenc (Szervezésmódszertan), dr. Fehér Erzsébet, dr. Fülöp Gyula (Folyamatok szervezése és vezetése), dr. Gaál Zoltán, dr. Gábor András (Informá­ciós menedzsment), Háklár László, dr. Kerekes Sándor (Környezetgazdaságtan), dr. Kövesi János, dr. Pakucs János, dr. Susánszky János, dr. Szabó Katalin, Tóth Ferenc (Innováció), Török Ádám. Szerkesztőség Budapest II., Fő utca 68., III. em. 331. Postacím: Budapest 1371, Pf. 433. Telefon: 202-1083, 201-2011/477. Kiadja: a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Budapest II., Fő u. 68. Telefon: 201-2011 TARTALOM Dr. Hegedűs Miklós: A vállalati várakozások 1994-re 1 Dr. Anwar Mustafa - dr Barta Tamás: A vállalkozás új követelménye és ellent­mondásai ............................................................................................................ 8 Dr Tari Ernő: A versenyképesség megőrzésének és fokozásának korszerű fegy­vere: a stratégiai szövetség.............................................................................. 14 Fábry Györgyné - Kóbor Kálmán - Lakner Zoltán: Alkalmazott stratégiai marketing az élelmiszeriparban .................................................................... 24 Dr. Iványi Attila Szilárd - dr. Hoffer Ilona: Az értékelemzés alkalmazási lehe­tőségei az innovációs folyamatban................................................................ 31 Praznovszky Géza: A Borsod megyei térség 1970-80. évi energiaipari és pet­rolkémiai fejlesztéseinek kritikai áttekintése: koncepciók, tények, tanul­ságok ................................................................................................................... 34 Könyv Dr. Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés - (Dr. Rubóczky István) . 39 Felelős vezető: Farkas István ügyvezető igazgató Dunaújvárosi Nyomda Kft. 240007 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbe­sítő hivataloknál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR), 1900 Budapest, XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy átutalással Postabank Rt. 219-98636 021-02-799 alszámra. Egy szám ára 100 Ft. Előfizetés fél évre 600 Ft, egy évre 1200 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra, 1389 Budapest, Pf. 279. 83-253. Index: 25 396 HU-ISS N 0021-0749

Next

/
Thumbnails
Contents