Ipargazdaság, 1995 (47. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1-2. szám

XLVI. évfolyam, 1-2. szám A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG LAPJA A szerkesztőbizottság elnöke: DR. TRETHON FERENC Felelős szerkesztő: DR. MÉSZÁROS TAMÁS Olvasószerkesztő: DR. LÉVAI JÁNOS Technikai szerkesztő: DÉRNÉ FICZE JUDIT Szerkesztőségi titkár: DR. JELEN TIBOR Szerkesztőbizottság: Dr. Angyal Ádám (Vezetési módszerek), dr. Antal Mokos Zoltán (Stratégia-szervezetalakítás), dr. Dani Katalin (Vállalati pénzügyek), dr. Deák János, dr. Farkas Ferenc (Szervezésmódszertan), dr. Fehér Erzsébet, dr. Fülöp Gyula (Folyamatok szervezése és vezetése), dr. Gaál Zoltán, dr. Gábor András (Informá­ciós menedzsment), dr. Kerekes Sándor (Környezetgaz­daságtan), dr. Kövesi János, dr. Pakucs János, dr. Su- sánszky János, dr. Szabó Katalin, Tóth Ferenc (Innová­ció), Török Ádám. Szerkesztőség Budapest II., Fő utca 68., III. em. 331. Postacím: Budapest 1371, Pf. 433. Telefon: 202-1083, 201-2011/477. Kiadja: a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Budapest II., Fő u. 68. Telefon: 201-2011 TARTALOM Dr. Norbert Tkom: Humán erőforrás-fejlesztés mint vállalatvezetési eszköz . 1 A műszaki fejlesztés jelene és jövője a magyar iparban .................................. 5 Frigyesi Veronika: Struktúrapolitika (vagy annak hiánya) Magyarországon . . 6 Dr. Hoványi Gábor: Tájkép csata után ................................................................ 17 Dr. László Tibor: A technológia-hatáselemzésről ............................................... 22 Holland sör Komáromból........................................................................................ 26 Dr. Trethon Ferenc: A korszerű vezetés és szervezés általános elvei ............. 27 Dr. Görög Mihály: Kockázatkezelés szerződésstratégia segítségével.............. 35 Dr. Török István: Gondolatok a többszörösen hátrányos helyzetű kistérségek fej­lesztési lehetőségeiről, különös tekintettel az agrárgazdaság helyzetére . 39 Lakner Zoltán-Hajdu Istvánná: Az iparági versenyképességet meghatározó té­nyezők rendszerelemzése - az élelmiszeripar példája .............................. 44 Felelős vezető: Farkas István ügyvezető igazgató Dunaújvárosi Nyomda Kft. 252012 Dr. Ványai Judit: A távközlés fejlődése Magyarországon.................................. 56 Könyvek David W. Pearce: A modern közgazdaságtan ismerettára (Dr. Rubóczky István)..................................................................................... 63 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbe­sítő hivataloknál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR), 1900 Budapest, XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy átutalással Postabank Rt. 219-98636 021-02-799 alszámra. Egy szám ára 100 Ft. Előfizetés fél évre 600 Ft, egy évre 1200 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra, 1389 Budapest, Pf. 279. 83-253. Dr. Kocsis József: Változások menedzselése (Dr. Rubóczky István) 64 Index: 25 396 HU-ISS N 0021-0749

Next

/
Thumbnails
Contents