Baros Gyula szerk.: Irodalomtörténet, 1916. 5. évfolyam

Meghívó. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1916jan. 8-án a M. Tud. Akadémia heti üléstermében felolvasó ülést tart. Tárgyai : Négyesy László : A pataki névtelen neve. Vargha Dámján : A megkerült pozsonyi codex. A felolvasó ülést választmanyi ülés követi. Tárgysora: folyó ügyek. Kéki Lajos jegyző." TARTALOM. » Lap Hegedűs István: Kendi Anna históriája 1 \ Tértesy Jenő: Gibbon, mint szépiróink forrása ... 16 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Trencsény Károly: Csokonai Dorottyájának kiadásaihoz 31 Vajticzky Emánuel : Il^di képek Vörösmarty Zalán futásában Sí IRODALOM. Révész Imre : Dévay Biró Mátyás tanításai. Ism. Harsány! István . 39 Voinovich Géza : Madách Imre és az Ember Tragédiája. Ism. Morvay Győző _ 41 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE ~ ... - 46 FIGYELŐ. Társasági ügyek. — Magyar írók élete és munkái 73 A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke _ __ 74 Az Irodalomtörténet a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megbízásából jelenik meg. Iskolák, könyvtárak és társaskörök számára az évi előfizetés 15 korona. A Társaság tagjai évi 10 korona tagsági díj fejében kapják. Tag lehet. a magyar irodalomtörténet minden barátja, ha belépését dr. Kéki Lajos jegyzőnél bejelenti. (Budapest, VIII. ker., Mátyás-tér 16. sz. II. 4.) A tagsági díjak, előfizetési összegek, reklamációk, régibb évfolyamod megrendelése s a lakásváltoztatásra vonatkozó bejelentések dr. Ágner Lajos pénztároshoz intézendők. (Budapest, I. ker., Bors-utca 10.) A kéziratok és ismertetésre szánt művek dr. Baros Gyula ideiglenes szerkesztő címére küldendők. (Budapest, X. ker., Család-u. 17.)

Next

/
Thumbnails
Contents