Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1920. 9. évfolyam

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1911-ben alakult. Célja a magyar irodalomtörténet művelése. A Társaság felolvasásokat rendez, gyűléseket tart, kutatásokat támogat s folyóiratot ad ki. Tagja lehet a magyar iro­dalomtörténet minden barátja. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tisztikara 1920-ban: Elnök: Beöthy Zsolt. Alelnökök : Dézsi Lajos, Négyesy László, Szász Károly, Zoltvány Irén. Titkár : Yiszota Gyula. Szerkesztő : Pintér Jenő. Jegyző : Zolnai Béla. Pénztáros : Agner Lajos. Választmányi tagok 1920-ban : Alszeghy Zsolt, Angyal Dávid, Badic Ferenc, Bajza József, Baranyai Zoltán, Baros Gyula, Bán Aladár, B<. nóczi József, Békefi Bemig, Binder Jenő, Bleyer Jakab, Borbély István, Brisits Frigyes, Császár Elemér, Császár Ernő, Csűrös Ferenc, Czapáry László, Czeizel János, Eokhardt Sándor, Erdélyi Pál, Ferenczi Zoltán, Fest Sándor, Gagyhy Dénes, Galamb Sándor, Gárdonyi Géza, Gragger Róbert, Gulyás József, Gulyás Pál, Gyomlay László, Gyöngyösy László, Gyulai Ágost, Hajnóci Iván, Harsányi István, Hegedűs István, Horváth Cyrill, Horváth Ferenc, Horváth János, Huszti Józsefhé, Imre Lajos, Imre Sándor, Jakab Ödön, Jánosi Béla, Kardos Albert, Kéky Lajos, Kisparti János, Kiss Ernő, Kőrös Endre; Kristóf György, Kürti Menyhért, Leffler Béla, Lehr Albert, Lengyel Miklós, Maday Gyula, Melich János, Morvay Győző, Német Károly, Pais Dezső, Pap Károly, Papp Ferenc, Paulovits István, Pékár Gyula, Perényi József, Pitroff Pál, Badó Antal, Badványi Kálmán, Riedl Frigyes, Sajó Sándor, Sebestyén Gyula, Sik Sándor, Soly­mossy Sándor, Szegedy Rezső, Szily Kálmán, Szinger Kornél, Szinnyei Ferenc, Thienemann Tivadar, Tolnai Yilmos, Tordai Ányos, Vargha Dámján, Vargha Gyula, Varjú Elemér, Várdai Béla, Veress Samu, Voinovich Géza, Wallentinyi Samu, Werner Adolf, Zlinszky Aladár, Zsigmond Ferenc. Az Irodalomtörténet dolgozótársai 1920-ban: Baranyai Zoltán, Baros Gyula, Bélteky László, Gulyás Pál, Hajnóci Iván, Halász László, Leffler Béla, Perényi József, Pintér Jenő, Szinnyei Ferenc, Timár Kálmán, Zolnai Béla. Összesen : 12.

Next

/
Thumbnails
Contents