Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1929. 18. évfolyam

TARTALOM. TANULMÁNYOK. — KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Oldal Imre Sándor: Az „átértékelés" az irodalomban és a történelemben 1 Gál János: Beöthy Zsolt tanárvizsgálati dolgozata és Toldy Ferenc bírálata 8 Timár Kálmán : A bencés iskoladráma 17 Trencsény Károly : Arany János siralma a Toldi Szerelmében .. 18 Hegyaljai Kiss Géza : Tompa Mihály barátai 21 Rubinyi Mózes: Mikszáth Kálmán álneveihez 23 ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVSZEMLE. Alszeghy Zsolt : Tóth Árpád 25 BÍRÁLATOK. Markovits Rodion; Szibériai garnizon. — Bán Aladár: Kalevipoeg. — Vietorjsz József: Horatius levele a költészetről. — Falu Tamás: Évek illata. — Zlinszky Aladár és Vajthó László: Ma­gyar költők — Peterdy Sándor: A korpádi legenda. — Szitnyai Zoltán : Az ég, a tó. — Bokréta. Negyedik könyv. Baja Mihály, Gulyás József, Gyökössy Endre, Maday Gyula. Oláh Gábor versei. — Pál Ödön : À felhők kapitánya. — Bánhegyi Jób : A magyar irodalom története. — Kortársaink. Szerkeszti Hankiss János. 1, Juhász Géza : BabitsMihály. 2. Szondy György: Csathó Kálmán. 3. Zsigmond Ferenc: Herczeg Ferenc. 4. Juhász Géza : Móricz Zsigmond. 5. Hankiss János : Tormay Cécil. 6. Ruzitska Mária: Zilahy Lajos. — Zulawsky Andor: Irodalom­politika. — Máté Károly : Irodalomtörténetírásunk kialakulása. — Hegedűs Zoltán : Katona József lírai költészete. — Tolnai Vilmos: Magyarító szótár. — Csekey István: Északi írások.— Várdai Béla: Benedetto Croce újabb esztétikai művei. — A nagykőrösi Arany János-Társaság évkönyvei. — Oláh Gá­bir: A művészi alkotás lélektana. — Móricz Pál: A magyar királyi honvéd. — Legendae Sancti Regis Stephani. — Lám Frigyes: Színházunk története dióhéjban.— Csahihen Károly: Drámaíróink. — Dengl János: Bevezetés a kereskedelem tudo­mányába. — Gabányi János : Töviskoszorű. — Gombos Albin : A grönlandi titok _<-' 33 4 FOLYÖIRATOJÍ^ZEMLÉJE. I. Folyóiratok \ 52 II. Hírlapok ).\ . .. -yrú. .) 1.1/ 59 Császár Elemér : Sàerçegvzetek az első Baumgarten-jutalmakhoz. F. O. : Egy bípáíat biVálata. — Középiskolai értesítők irodalom­történeti értékezései. V- Elhunytak. — Hírek. — Új könyvek. Társasági vigyek. .. \ 61

Next

/
Thumbnails
Contents