Alszeghy Zsolt szerk.: Irodalomtörténet, 1939. 28. évfolyam

TARTALOM. TANULMÁNYOK. Oldal Szinnyei Ferenc : Novella- és regényirodalmunk fejlődésének néhány tanulsága 1 Gulyás Pál: Hogyan készült a „Magyar írók" új sorozata?— 5 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Kozocsa Sándor; A „Nők a tükör előtt" keletkezése és forrásai 26 Lengyel Dénes : Florentina és Verhovay énekeskönyvének Quae­rela puellae-je 30 Elek Oszkár: Carducci Petőfiről 31 BÍRÁLATOK. Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. — Császár Elemér: Arany János. — Dr. Incze Gábor: A refor­máció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi írói. — Koczogh Ákos: Expresszionizmns. — Klenner: Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja.—Janovszky Antal : Horatius hatása a magyar költészetre és magyar for­dítói.—Miklósy Lajos: A modern magyar regény. — Borot­vás-Nagy Sándor : Közgazdasági művelődésünk kezdetei. — Gyenes István : Riedl Frigyes. — Horváth László : P. Horváth Lázár élete és munkássága. — Gombos Lili : A Revue Des Deux Mondes és Magyarország 33 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Folyóiratok 43 FIGYELŐ. Egy évforduló. — Gróf Kuun Géza. — Arany János és Koroda. — Elhunytak. — Titkári jelentés. — Társasági ügyek 46 A folyóirat évenkint négy kettős-füzetben jelenik ineg.

Next

/
Thumbnails
Contents