Barta János szerk.: Irodalomtörténet, 1951. 39. évfolyam

UM- ' ÍRODÜLOMTÍlRTÉIVET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA г. 195 I. 1. SZAM /г! JERMILOV: Életünk új jelenségei és az irodalom LENGYEL BÉLA: Gorkij —• az írók és kritikusok tanítómestere ESZE TAMÁS: A kuruc költészet problémái AH ANY JÁNOS kiadatlan versei PÁND1 PÁL: Szabó Ervin és Bresztovszkv Ernő vitája a proletárköltészetről RADÓ GYÖRGY: Orosz versek József Attila fordításában ADATOK ÉS ADALÉKOK SZEMLE T A R т A L M А В Ó L

Next

/
Thumbnails
Contents